Analiza historii kredytowej

Jedną z podstaw badania zdolności kredytowej jest sprawdzenie wiarygodności i rzetelności klienta w odpowiednich bazach zbierających informacje o zobowiązaniach finansowych, w tym  zadłużeniach, historii kredytowej oraz zaległych płatnościach. W Polsce mamy kilka instytucji, które zajmują się gromadzeniem tego typu informacji. Jednak tylko jedna z nich – BIK odnotowuje wszelkie informacje na temat historii spłaty. Pozostałe trzy bazy gromadzą informacje wyłącznie o zaległościach w spłatach kredytów i pożyczek, dlatego też potocznie nazywane są rejestrami dłużników.

Biuro Informacji Kredytowej powstało z inicjatywy branży bankowej i Związku Banków Polskich w roku 1997. Głównym zadaniem BIK jest gromadzenie i udostępnianie danych na temat wszelkich zobowiązań kredytowych klientów (indywidualnych oraz przedsiębiorców) Banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych. W bazie znajdziemy informacje zarówno pozytywne dotyczące terminowej spłaty pożyczek oraz negatywne, gdy dochodzi do opóźnień w spłatach.

Zgodnie z prawem każdy z nas może bezpłatnie sprawdzić informacje na swój temat zgromadzone w BIK. Darmowy raport możemy wygenerować raz na pół roku. Aby tego dokonać w pierwszej kolejności należy zalogować się na stronie internetowej https://www.bik.pl/

Jakie informacje znajdują się w BIK?

Instytucje finansowe przekazują do Biura Informacji Kredytowej:

  • dane osobowe,
  • dane dotyczące zobowiązań wobec Banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych współpracujących z BIK, takie jak: data zaciągnięcia zobowiązania, rodzaj zobowiązania, okres spłaty, waluta,
  • informacje o zadłużeniu,
  • historia spłat

Dla instytucji udzielających pożyczek przez internet korzystanie z zasobów Biura Informacji Kredytowej jest z pewnością wygodnym sposobem szybkiej weryfikacji klienta. Niestety osoby, które w przeszłości miały problemy z regularną spłatą zobowiązań muszą liczyć się z obniżonym kredytem zaufania. Negatywne informacje rzutują na naszą wiarygodność i stanowią podstawę do odrzucenia wniosku. Firmy pożyczkowe w tym pozyczkaOK.pl dokonują oceny wiarygodności klienta mniej rygorystycznie niż banki, dlatego dopuszczają możliwość udzielenia pożyczki klientom, którzy w przeszłości mieli problemy z dotrzymaniem terminowych spłat. Jest to podstawowa różnica między pożyczką, a kredytem. Z kolei dla konsumentów, którzy starają się spłacać zobowiązania w wyznaczonych terminach fakt sprawdzania BIK może być bardzo korzystny. Dzięki pozytywnej historii możemy uzyskać lepsze warunki pożyczki – wyższa kwota oraz dłuższy okres spłaty.

Pamiętajmy, aby wypełniając wniosek pożyczkowy zaakceptować punkt w którym upoważniamy instytucję pozabankową do wystąpienia do Biura Informacji Kredytowej w celu uzyskania dostępu do naszej historii kredytowej. Jest to standardowa procedura, a niewyrażenie zgody skutkuje natychmiastowym odrzuceniem wniosku.