Pytania i odpowiedzi

 • 1. Jakie warunki muszę spełnić by otrzymać pożyczkę od pozyczkaOK.pl?

  Nasza pożyczka skierowana jest do osób:

  • w wieku 25-80 lat
  • posiadających nr PESEL
  • posiadających stałe źródło dochodu
  • posiadających stałe miejsce zamieszkania
  • nie posiadających negatywnej historii kredytowej w BIG InfoMonitor, KRD, ERIF, BIK S.A.
 • 2. Nie dam rady spłacić pożyczki w terminie. Co zrobić?

  W takiej sytuacji należy niezwłocznie skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta. Razem wypracujemy rozwiązanie dobre dla obu stron.

 • 3. Spłaciłem swoją pożyczkę. Kiedy mogę wziąć kolejną?

  O kolejną pożyczkę można wnioskować niemal natychmiast po uregulowaniu ostatniej raty. Należy jednak pamiętać, że spłacona pożyczka ratalna to taka, której ostatnia rata została zaksięgowana na naszym koncie.

 • 4. Jakie koszty dodatkowe poniosę biorąc pożyczkę?

  Spłacając raty zgodnie z ustaleniami spisanymi w umowie klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z pożyczką.

 • 5. Co to jest RRSO?

  RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania informująca o całkowitym koszcie pożyczki. Dzięki temu klient nie musi zastanawiać się i porównywać wysokość prowizji i odsetek przy różnych ofertach, a całkowity koszt wyrażony jest jedną wartością procentową. Im jest ona niższa, tym niższy jest koszt kredytu. RRSO jest liczony w stosunku rocznym.
  Sposób wyliczenia RRSO dokładnie określa załącznik nr 4 do ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. nr 126, poz. 715 ze zm.)

 • 6. Mam kredyt w banku. Czy mogę wnioskować o pożyczkę?

  Tak, jeśli Klient nie ma zaległości w spłacaniu rat i odsetek oraz nie figuruje w rejestrach dłużników BiG (InfoMonitor, ERIF lub KRD) może wnioskować o pożyczkę w pozyczkaOK.pl.

 • 7. Czy zostanę powiadomiony o nie przyznaniu pożyczki ratalnej?

  Wynik Oceny Ryzyka jest niezwłocznie przesyłany do wnioskującego klienta, zarówno w przypadku pozytywnej, jak i negatywnej decyzji. Klient otrzymuje bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia wraz ze wskazaniem bazy danych, w których tego sprawdzenia dokonano.

 • 8. W jakich godzinach pracujecie?

  Obsługujemy klientów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00 pod numerem 611100414. Wnioski o pożyczkę ratalną można złożyć o dowolnej porze, każdego dnia tygodnia.

 • 9. Czy mogę odstąpić od Umowy pożyczki?

  Odstąpienie od udzielonej pożyczki jest formą rezygnacji. Zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, zawierając umowę poza siedzibą firmy klient ma 14 dni, od dnia udzielenia pożyczki, na złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy pożyczkowej (wzór dołączony jest do tejże umowy pożyczki). Następnie w ciągu 30 dni należy zwrócić pożyczoną kwotę wraz z odsetkami ustawowymi. Szczegółowe zasady związane z odstąpieniem określa Umowa pożyczki.

  Odstąpienie od udzielonej pożyczki nie wpłynie w żaden sposób na możliwość otrzymania kolejnej pożyczki pod warunkiem, że po odstąpieniu pożyczona kwota została w całości zwrócona.

 • 10. Czy spłacając pożyczkę przed terminem, zapłacę mniej?

  Tak. Klient dokonujący przedterminowej spłaty pożyczki, ponosi jedynie koszty związane z okresem jej faktycznego wykorzystania. W przypadku chęci wcześniejszej spłaty należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta w celu potwierdzenia dokładnej kwoty, którą Klient musi uregulować.

 • 11. Czy mogę wydłużyć termin spłaty pożyczki?

  Nie. Klient przed wypełnieniem wniosku samodzielnie decyduje o długości okresu spłaty. Po podpisaniu umowy nie można go wydłużyć.

 • 12. Otrzymałem negatywną decyzję. Dlaczego?

  Powodem odmowy udzielenia pożyczki może być:

  • figurowania w rejestrze dłużników prowadzonym przez Biuro Informacji Gospodarczej (InfoMonitor, ERIF lub KRD)
  • zbyt duże ryzyko niespłacenia pożyczki w terminie stwierdzone na podstawie informacji zebranych w procesie rozpatrywania wniosku
  • brak możliwości kontaktu telefonicznego z klientem w celu dokończenia procedury weryfikacyjnej
 • 13. Jak mogę dokonać spłaty pożyczki?

  Numer rachunku oraz wszelkie niezbędne dane są podane w umowie pożyczki. Raty spłacać możemy za pomocą przelewu (bankowość elektroniczna) lub dokonując płatności w dowolnym banku, na Poczcie lub w Agencji Opłat. Warto pamiętać, iż płatności na Poczcie lub w Agencji Opłat powinniśmy dokonać co najmniej na trzy dni przed terminem spłaty, pozwoli to na uniknięcie opóźnień.

 • 14. Czy wymagacie poręczeń lub zastawów?

  Nie wymagamy zastawów i poręczeń.

 • 15. Czy Klient jest uprawniony do skorzystania z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów?

  Tak. Klient jest uprawniony do skorzystania z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów z pożyczkodawcami na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 poz. 1348). Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich właściwym dla pożyczkodawców jest Rzecznik Finansowy (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego: www.rf.gov.pl).

  W celu rozstrzygnięcia sporu, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

  Wskazujemy również, że w celu bezpośredniego kontaktu i wyjaśnienia wątpliwości bądź złożenia reklamacji, możecie Państwo wysłać wiadomości e-mail do pożyczkodawców, z którymi podjęli Państwo współpracę.