Jakie korzyści przysługują stałym klientom?

W przypadku niespodziewanych wydatków warto zastanowić się nad pożyczką ratalną. Ten rodzaj pomocy jest mało inwazyjny podczas spłaty, ponieważ zaciągnięte zobowiązanie można rozłożyć na dogodne raty. Z tego względu wiele osób po spłacie pożyczki decyduje się na kolejne wsparcie finansowe. Dlatego też stali klienci firm pożyczkowych mogą liczyć na lepsze warunki spłaty swojego zobowiązania.

Jak zostać stałym klientem?

Osoba, która decyduje się na kolejną pożyczkę online może liczyć na niższą prowizję lub korzystniejsze oprocentowanie. Jest to interes korzystny dla obu stron, ponieważ firma pożyczkowa dzięki udogodnieniom zdobywa stałego, wiernego klienta, zaś  pożyczkobiorca może liczyć na lepsze warunki spłaty.

Należy wziąć pod uwagę fakt, że nie każdy może otrzymać szybką pożyczkę. Jakie są wymagania wobec pożyczkobiorców? Między innymi osoba starająca się o pożyczkę powinna mieć odpowiedni wiek. W przypadku PożyczkiOK minimalny wiek osoby pożyczającej wynosi 25 lat. Górna granica zaś została ustalona na 80 lat.   

Mniejsze koszty w przypadku terminowej spłaty

Jeżeli klient spłaci swoje zobowiązanie w terminie, ponosi jedynie koszty związane z ceną pożyczki. Należy pamiętać, że w przypadku wcześniejszego uregulowania zobowiązania należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Szybsza spłata pożyczki umożliwi pożyczkodawcy ubieganie się o kolejną pomoc finansową. W regulaminie firmy pożyczkowej nie istnieje zapis, który pozwalałby na posiadanie dwóch pożyczek w tym samym czasie.

Szybsze wnioskowanie o pożyczkę

Gdy staramy się o kolejną pożyczkę na raty w tej samej firmie, procedura wnioskowania jest szybsza. Związane jest to z tym, że informacje o kliencie widnieją już w bazie danych pożyczkodawcy. Klient decydujący się na kolejną pomoc finansową nie musi podawać swoich danych osobowych. W czasie starania się o kolejną pożyczkę powinien jedynie określić jej kwotę i ustalić termin spłaty. Instytucje pozabankowe swoje archiwa z danymi na temat pożyczkobiorców prowadzą w sposób profesjonalny. Dlatego też dane klienta są przechowywane i przetwarzane wedle sztywnych ram prawnych i procedur bezpieczeństwa.

Pożyczaj mądrze i świadomie

Klienci firm pożyczkowych są coraz lepiej poinformowani. Dlatego też zasady bezpiecznego pożyczania są coraz powszechniejsze wśród pożyczkobiorców. Przy szukaniu informacji na temat sposobów pożyczania warto zaciągnąć opinii ekspertów. Ich wypowiedzi można łatwo znaleźć w internecie. Ponadto można czerpać wiedzę z for internetowych, jednak należy być obiektywnym podczas czytania opinii, ponieważ nie wszystkie komentarze są merytoryczne. Pożyczkobiorcy powinni mieć na uwadze, że istnieją sytuacje, kiedy wzięcie pożyczki nie jest wskazane. W przypadku nieroztropnego zaciągania zobowiązań finansowych można wpaść w spiralę zadłużenia. Kiedy nie decydować się na pożyczkę? Z całą pewnością w okolicznościach, gdy nie mamy stałego dochodu i z tego powodu także płynności finansowej.