Krajowy Rejestr Długów – czym jest i jak sprawdzić, czy jest się w KRD?

W Polsce istnieje kilka instytucji, które gromadzą listy dłużników, jedną z nich jest Krajowy Rejestr Długów. Informacje dostępne w KRD można pobierać online. Oferta Rejestru skierowana jest zarówno do firm, jak i prywatnych konsumentów. Dzięki KRD w szybki sposób możecie uzyskać wiedzę na temat rzetelności potencjalnych kontrahentów. Sprawdzicie też dane na temat własnej zdolności kredytowej.

Krajowy Rejestr Długów – co to jest?

KRD zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem danych gospodarczych i informacji na temat zadłużenia osób fizycznych. Jest to pierwsze biuro informacji gospodarczej w Polsce. Krajowy Rejestr Długów powstał w 2003 roku. Jego funkcjonowanie reguluje Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych oraz Ustawa o ochronie danych osobowych. Krajowy Rejestr Długów należy do jednego z pięciu biur informacji gospodarczej w naszym kraju. Podobną funkcję pełni baza Biura Informacji Kredytowej, choć regulowana jest głównie przez Ustawę Prawo Bankowe. Instytucja ta podobnie, jak KRD ma bardzo istotny wkład w zwiększenie bezpieczeństwa obrotu pieniędzmi.

Kto wpisuje do KRD i może usunąć wpis?

Na listę dłużników KRD trafiają nierzetelni przedsiębiorcy i osoby fizyczne, które zalegają ze zobowiązaniami finansowymi. Oznacza to w praktyce, że do Rejestru może trafić każda firma lub obywatel z długami. To wierzyciel zgłasza dłużnika do biura, po jego stronie leży też obowiązek wykreślenia wpisu po uregulowaniu długu. Jeśli tego nie zrobi, można przedłożyć w biurze decyzję sądu. Wtedy wpis usuwa Krajowy Rejestr Długów.

Kiedy można wpisać dłużnika do KRD?

Warto zwrócić uwagę, że przysporzyć nam kłopotów może już niewielki dług. Dla osób fizycznych limit został ustalony na poziomie 200 zł brutto. Wystarczy więc nie opłacić abonamentu telefonicznego, żeby trafić na listę dłużników. W przypadku firm dług musi przekraczać 500 zł brutto.

Poza wymogiem kwotowym, do spełnienia jest jeszcze kilka warunków. Żeby dłużnik został wpisany do KRD:

 • musi zalegać z zapłatą przynajmniej od 60 dni,
 • otrzymał od wierzyciela przedsądowe wezwanie do zapłaty, zawierające informację o zamiarze zgłoszenia wpisu do KRD,
 • upłynął przynajmniej miesiąc od wysłania monitu, czyli wspomnianego przedsądowego wezwania do zapłaty – co ciekawe, nie jest wymagane pokwitowanie odbioru zawiadomienia,
 • zobowiązanie musi zaistnieć w związku z określonym stosunkiem prawnym  np. z tytułu umowy  o kredyt konsumencki.

Zgodnie z art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego wierzyciel ma prawo zgłosić dłużnika również w przypadku zaległości, dotyczących płatności:

 • za mandaty,
 • za wywóz nieczystości,
 • za usługi pocztowe i telekomunikacyjne,
 • za przewóz osób i bagaży w komunikacji masowej,
 • za dostarczanie energii elektrycznej, cieplnej, gazu i oleju opałowego.

Co zrobić z bezpodstawnym wpisem do KRD?

Kiedy zostaniecie wpisani na listę dłużników na podstawie niesłusznych roszczeń, macie prawo żądać od wierzyciela przekazania do biura informacji gospodarczej sprostowania. 14 dni – tyle czasu ma wierzyciel na zgłoszenie aktualizacji do KRD od momentu wejścia w posiadanie wiedzy na temat braku podstaw do wpisu.

Jeśli dowiecie się o niesłusznym wpisie do Krajowego Rejestru Długów, zgłoście ten fakt policji.

Co oznacza trafienie na listę dłużników Krajowego Rejestru Długów?

Wpis do KRD może znacznie utrudnić życie. Figurując na liście dłużników, możecie nie otrzymać jakiejkolwiek pożyczki. Zanim będziecie się o nią ubiegać, upewnijcie się, jakie wymagania stawia firma wobec pożyczkobiorców i sprawdźcie swoją zdolność kredytową.

Inne konsekwencje związane z wpisem to np.:

 • brak możliwości podpisania umowy z dostawcą internetu,
 • brak możliwości skorzystania z abonamentu telefonicznego,
 • niemożność zakupów na raty.

Jak sprawdzić, czy jest się w KRD?

Jeśli istnieje choćby cień prawdopodobieństwa, że jesteście wpisani na listę dłużników KRD, warto to sprawdzić. Zwłaszcza, jeśli chcecie ubiegać się o pożyczkę. Informacje na swój temat uzyskacie w prosty sposób, po rejestracji na stronie Krajowego Rejestru Długów i weryfikacji tożsamości.

Konto założycie, podając dane osobowe i PESEL. Będzie to wasz login. Po zalogowaniu musicie jeszcze przesłać skan dokumentu potwierdzającego tożsamość. Najczęściej będzie to dowód osobisty.

Po rejestracji możecie sprawdzić siebie w Krajowym Rejestrze Długów dwa razy do roku. Jest to bezpłatna usługa. Za każde kolejne pobranie raportu naliczana jest opłata w wysokości 6,90 zł.

Czy można wziąć chwilówkę online bez weryfikacji w KRD?

Praktycznie każda firma udzielająca chwilówek i pożyczek online sprawdza, czy ktoś ma długi. Weryfikuje więc wasze dane w KRD albo innym biurze informacji gospodarczej. Wpis na listę dłużników zazwyczaj dyskwalifikuje was, jako potencjalnych pożyczkobiorców.

Czy można pożyczać, posiadając inne zobowiązania? Jeśli spłacacie je terminowo, nie stoicie na przegranej pozycji. Wszystko zależy od waszej zdolności kredytowej i wymagań stawianych przez konkretną firmę pozabankową.