Mały dług, duży kłopot

Zdolność pożyczkowa

Firmy udzielające pożyczek  online starają się precyzyjnie określić zdolność pożyczkową osób wnioskujących o dodatkowe środki. W tym celu wykorzystują różnorodne metody – biorą pod uwagę informacje wpisane we wnioskach, a także sprawdzają klientów w rejestrach dłużników. Najczęstszym powodem odmowy udzielenia pożyczki jest negatywna informacja otrzymana z biura informacji gospodarczej (BIG). Wiele osób nawet nie zdaje sobie spawy z posiadania złej historii kredytowej, czy z wpisu w bazach dłużników.

Kto może wpisać do rejestru dłużników

Negatywny wpis może być wynikiem likwidacji konta bankowego, za które zapomnieliśmy zapłacić, czy rezygnacji z nierozliczonej do końca karty kredytowej. Kilkuzłotowe zaległości po latach nieuregulowania potrafią urosnąć do naprawdę sporych kwot. Wówczas bank, czy inna instytucja, dla której staliśmy się dłużnikiem ma podstawy do wpisania nas do rejestru dłużników. Stąd niezwykle ważne jest, by rozliczenia z instytucjami finansowymi przeprowadzać rzetelnie. Warto upewnić się że na likwidowanym rachunku nie mam żadnych zobowiązań. Niemiłą niespodzianką może być również wpis do rejestru BIG ze strony biblioteki publicznej. Od niedawna biblioteki bardzo chętnie korzystają z prawa do zgłaszania nierzetelnych czytelników. Jeśli nie oddajemy książek w terminie, zgodnie z regulaminem, biblioteka ma prawo naliczyć kary za niedotrzymanie terminu. Dalsze uchylanie się od zwrotu książek i nieuregulowanie kar, po uprzednim przesłaniu upomnień przez bibliotekę, grozi uruchomieniem przez bibliotekę procedury sądowej.  To z kolei wiąże się z dużymi konsekwencjami, w tym finansowymi – opłaty pocztowe, koszty ustalania adresu, opłaty sądowe oraz koszty egzekucji. Następstwem nie uregulowania opłat jest wpisanie dłużnika do Biura Informacji Gospodarczej, np. Rejestru Dłużników ERIF.

Kiedy możemy zostać wpisani do rejestru dłużników

Zgodnie z prawem do bazy Biura Informacji Gospodarczej wpisany może być klient , którego zadłużenie wynosi co najmniej 200 złotych, a  od terminu płatności upłynęło 60 dni. Po takim terminie każdy wierzyciel (firma czy instytucja) ma podstawę do wpisania nas do BIG. Wpis musi zostać poprzedzony wysłaniem listownie powiadomienia o takiej możliwości.  W piśmie powiadomienia powinno zostać zawarte wezwanie do zapłaty należnej kwoty oraz informacja o zamiarze dopisania nierzetelnego płatnika do BIG. W zawiadomieniu powinna znaleźć się również nazwa konkretnego biura do którego dłużnik zostanie wpisany. Należy mieć świadomość, że nieodebranie powiadomienia nie chroni nas przed dalszymi krokami związanymi z procedurą wpisania do BIG.

Wpis do bazy BIG nie jest wieczny. Po uregulowaniu przeterminowanego zobowiązania powinien zostać usunięty. Zgodnie z prawem wierzyciel ma maksymalnie 14 dni na usunięcie danych dłużnika, który spłacił zobowiązanie Tak więc od tej chwili uregulowania długu możemy ponownie budować swoją pozytywną historię i zdobyć zdolność kredytową.