Monit czyli przedsądowe wezwanie do zapłaty

Niespłacanie pożyczek w wyznaczonym terminie wiąże się z wieloma konsekwencjami. Jeżeli pożyczkobiorca nie złoży odpowiedniej prośby dotyczącej przedłużenia spłaty zaciągniętego zobowiązania, narazi się na dodatkowe koszty w postaci monitów. Przed zaciągnięciem pożyczki online warto zatem zapoznać się z rodzajami oraz kosztami wynikającymi ze stosowanych ponagleń.

Co to jest monit? – definicja słowa

Jedną z konsekwencji niespłacanych pożyczek w wyznaczonym terminie jest monit. Najprościej mówiąc, jest to ponaglenie lub przypomnienie pożyczkobiorcy o tym, że minął termin spłaty jego zobowiązania. Co warte podkreślenia, jest to ostatnie przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Może pojawić się sytuacja, w której pożyczkobiorca, mimo wysyłanych ponagleń nadal ma problemy w spłacie zadłużenia. W takim wypadku pożyczkodawca może dokonać windykacji należności przez firmę zewnętrzną lub wejść z problematycznym klientem na drogę sądową. Wtedy wysłane monity mogą stać się dowodem w postępowaniu sądowym.

Kosztami sporządzenia monitu i przekazania go odpowiedniej osobie obarczony jest pożyczkobiorca. Kwoty te nie są małe. Firmy pożyczkowe liczą sobie od kilku do nawet kilkunastu złotych za każdy wykonany telefon, wysłany sms, email czy ponaglające pismo.

Windykacja terenowa czyli poznaj rodzaje monitów

Instytucje pozabankowe, w celu przypomnienia pożyczkobiorcy o nieterminowej spłacie korzystają z różnych rodzajów monitów. Do najpopularniejszych zaliczamy:

  • Monit elektroniczny – jest to jeden z najczęstszych sposobów kontaktu z problematycznym klientem. Polega na wysłaniu wiadomości tekstowej (SMS) lub e-maila. Monit elektroniczny jest jednym z najlepszych rozwiązań, ponieważ wiąże się z niewielkimi kosztami. Pożyczkobiorca zobowiązany jest ponieść opłatę w wysokości jedynie kilku złotych.
  • Monit telefoniczny – w sytuacji, kiedy monit elektroniczny nie okazał się skutecznym rozwiązaniem, pożyczkodawcy kontaktują się z klientem za pośrednictwem telefonu. Koszty z tym związane są już wyższe i sięgają od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu złotych. Co warte podkreślenia, niektóre instytucje pozabankowe naliczają koszty również za nieodebrane połączenie.
  • Monit pisemny – jeżeli poprzednie sposoby kontaktu zawiodły, a minęło już 30 dni od terminu zapłaty stosuje się tzw. monit listowny. Jest to ostatnie ponaglenie klienta. Jeżeli kolejny raz okaże się bezskuteczne, następuje przejęcie długu przez firmę windykacyjną. Niektóre firmy pożyczkowe, zamiast listu decydują się na tańszą wersję monitu, tj. przesłanie e-maila.
  • Windykacja terenowa – polega na wizycie pracownika firmy w miejscu zamieszkania pożyczkobiorcy. Jest to najdroższe rozwiązanie, a jego koszty sięgać mogą nawet 100 złotych.

Sposoby uniknięcia monitów

Większość firm pożyczkowych rozumie chwilowe problemy finansowe swoich klientów i pozwala na przedłużenie terminu spłaty pożyczki. W takiej sytuacji należy skontaktować się z pożyczkodawcą wcześniej i zapytać o ewentualną możliwość odroczenia spłaty.

Korzystając z takiego rozwiązania należy jednak liczyć się z dodatkowymi kosztami, które nie są małe. Jeżeli jednak nie jesteśmy w stanie spłacić zobowiązania na czas, warto skorzystać z tej możliwości. W innym wypadku instytucja pozabankowa wystosuje wobec nas środki ponaglające, jak np. wspomniane monity. W późniejszym czasie może to doprowadzić do spirali zadłużenia.

Pamiętaj, żeby pożyczki zawsze spłacać w terminie. Osoba spłacająca zobowiązania nieterminowo naraża się na wysokie koszty w postaci monitów oraz co najważniejsze, na negatywny wpis do historii kredytowej.