Podstawowe różnice między pożyczką a kredytem

Pożyczka na dowolny cel

Pierwszą podstawową różnicą jest cel pożyczki. Każdy kredyt udzielany przez bank, zgodnie z Prawem Bankowym musi mieć ściśle określony cel. W sytuacji, gdy kredytobiorca nie wywiąże się z umowy tj. przeznaczy kredyt na inny cel, niż ten, który został wskazany we wniosku może narazić się na ogromne nieprzyjemności. Bank bowiem w takiej sytuacji może zażądać natychmiastowego zwrotu kredytu. Firmy pożyczkowe z kolei nie są zobowiązane do przestrzegania tego przepisu, w związku z czym to klient decyduje na co przeznaczy dodatkowe środki.

Czas oczekiwania na decyzję pożyczkową

PozyczkaOK.pl działając w zgodzie z etyką pożyczkową dba o to, aby jej klienci nie wpadli w spiralę długów. Z tego względu każdy wniosek jest poddawany ocenie ryzyka, oznacza to, iż na podstawie zebranych informacji specjaliści ds. finansów oceniają, czy nowe zobowiązanie nie będzie zbyt dużym obciążeniem dla pożyczkobiorcy. Proces ten jest bardzo sprawnie wykonywany, dzięki czemu decydując się na pożyczkę ratalną możemy liczyć na to, iż odpowiedź otrzymamy w przeciągu kilku minut. Tymczasem w przypadku kredytu zaciąganego w banku często zdarza się, iż proces weryfikacji klienta jest znacznie bardziej skomplikowany. Bank musi sprawdzić zdolność kredytową każdej osoby, która wypełniła wniosek o kredyt. Dłuższy czas oczekiwania wynika przede wszystkim, z tego, że klienci proszeni są o dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających prawdziwość informacji podanych we wniosku. Zdarza się, że pomimo poprawnego złożenia wszystkich wymaganych dokumentów, bank nadal nie chce udzielić nam pożyczki.

Pożyczka gotówkowa

Kolejną różnicą jest sposób wypłaty pożyczonych środków. Zgodnie z prawem banki są zobowiązane do przelania pożyczonych środków na konto bankowe wskazane we wniosku kredytowym. Firmy z sektora pożyczkowego nie musza egzekwować tego przepisu, gdyż ich działalność nie jest nadzorowana przez Prawo Bankowe, a Prawo Cywilne. Różnica ta sprawia, że w pozyczkaOK.pl to klient samodzielnie wybiera sposób wypłaty środków spośród trzech możliwości – przelewu na konto, odbioru w placówce banku bądź wypłaty gotówki na Poczcie Polskiej. Pożyczka pozabankowa gotówkowa może zostać przyznana po wypełnieniu internetowego wniosku.