Postępowanie egzekucyjne – jak złożyć wniosek o egzekucję?

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego to pismo procesowe. Powinno ono zawierać informacje dotyczące zarówno dłużnika, jak i wierzyciela. Wniosek o egzekucję powinien złożyć wierzyciel. Dzięki temu dokumentowi komornik może rozpocząć postępowanie mające na celu wyegzekwowanie zaległych pieniędzy. Co może, a czego nie może przejąć komornik?

Postępowanie egzekucyjne – co to jest?

Postępowanie egzekucyjne to ostateczność w drodze odzyskania przez wierzyciela pieniędzy od dłużnika, który nie spłaca np. pożyczki na raty przez internet. Następuje ono po całej drodze złożonej windykacji, przejściu kolejnych jej etapów i złożeniu szeregu pism upominawczych (np. monitu) i sądowych. Czasem dochodzi do niego w sytuacji, kiedy mimo wcześniej wydanego przez sąd orzeczenia, dłużnik nie reguluje swoich zaległych zobowiązań i nierzadko wpada w spiralę zadłużenia. Komornik nie decyduje, co zajmie dłużnikowi. Działa na podstawie wniosku egzekucyjnego.

Kto może złożyć wniosek egzekucyjny do komornika?

Wniosek egzekucyjny do komornika powinien złożyć wierzyciel. Aby wszczęcie egzekucji było skuteczne, konieczne jest uzyskanie klauzuli wykonalności. To ona potwierdza, że tytuł egzekucyjny spełnia wszelkie wymogi prawa i nadaje się w faktycznego wykonania.

W wyjątkowych sytuacjach odzyskanie należności może zostać rozpoczęte na żądanie sądu lub innego organu, który posiada odpowiednie uprawnienia.

Etapy postępowania egzekucyjnego

Postępowanie egzekucyjne odbywa się w trzech etapach:

 1. Postępowanie o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności – jest to etap, na którym dłużnik otrzymuje podstawę działania komornika w postaci tytułu wykonawczego;
 2. Właściwe postępowanie egzekucyjne – egzekucja z rachunku bankowego, ruchomości czy nieruchomości;
 3. Postępowanie podziałowe – podział sumy, którą komornik uzyskał w ramach swoich działań i przypisanie jej do wybranego zadłużenia.

Jak napisać wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego?

Wniosek o wszczęcie egzekucji to pismo procesowe. Powinna zostać w nim jasno wskazana podstawa egzekucji, czyli tytuł wykonawczy, na podstawie którego przeprowadzona zostanie próba odzyskania należności przez komornika. W dokumencie należy podać:

 • tytuł egzekucyjny;
 • sygnaturę sądową;
 • datę wydania tytułu.

Komornik nie może egzekwować kwot, które nie zostały określone w tytule wykonawczym. We wniosku egzekucyjnym należy więc dokładnie określić kwotę, jaką dłużnik powinien spłacić w wyniku zaniedbania płatności abonamentu telewizyjnego, telefonicznego, kredytu, chwilówek czy pożyczek ratalnych. Warto pamiętać także o uwzględnieniu odsetek, kosztach procesu oraz dodatkowych opłatach, które leżą po stronie dłużnika.

Dane wierzyciela i dłużnika we wniosku o egzekucję

We wniosku egzekucyjnym do komornika powinny znaleźć się dane wierzyciela, takie jak:

 • imię;
 • nazwisko lub nazwa firmy
 • adres;
 • rachunek bankowy;
 • numer telefonu;
 • fax.

Co więcej, osoba sporządzająca wniosek powinna podać podstawowe dane dłużnika, którymi są: imię, nazwisko lub nazwa podmiotu, adres, numer telefonu, imiona rodziców.
Warto podać także:

 • numer PESEL lub NIP;
 • numer dowodu osobistego;
 • imiona rodziców;

Komornik, choć ma możliwość ustalenia tych danych, nie zawsze tego dokonuje.

Zasady postępowania egzekucyjnego – czy możliwe jest zajęcie komornicze rachunku bankowego?

Zajęciu komorniczemu podlegają najczęściej nasze dochody oraz ruchomości i nieruchomości. Zajęcie komornicze może dotyczyć także rachunku bankowego. Komornik w takim przypadku wysyła informację do banku dłużnika z prośbą o to, aby instytucja zablokowała możliwość wybierania dowolnych kwot przez właściciela konta, a wpływające na
rachunek bankowy środki pieniężne przeznaczyła na spłatę zaległości.
Warto pamiętać, że komornik musi pozostawić dłużnikowi na koncie 75 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. Przy dochodzie wynoszącym 2100 zł będzie to 1575 zł.

Czego nie może zająć komornik?

Znając zasady postępowania egzekucyjnego warto wiedzieć, że komornik nie może nam zająć:

 • pościeli;
 • ubrań;
 • opału;
 • żywności;
 • przedmiotów służących do nauki;
 • papierów osobistych;
 • produktów leczniczych.