Pożyczka w planach? Sprawdź swoją zdolność kredytową

Dobór odpowiedniej kwoty pożyczki to – obok wyboru firmy pożyczkowej – najważniejsza decyzja, z jaką zmierzymy się przy procesie aplikowania o zewnętrzne dofinansowanie. Nikt z nas nie lubi spotykać się z odmownymi decyzjami – zawsze rujnują nam jakieś plany. Aby nie było tak w sytuacji, kiedy ubiegamy się o wsparcie finansowe, warto wcześniej poznać swoją zdolność kredytową. Ta wiedza podpowie nam, o jaką kwotę możemy wnioskować.

Pojęcie zdolności kredytowej

Podążając za definicją prawa bankowego, rozumiemy, że zdolność kredytowa to nic innego, jak zdolność podmiotu do spłaty zobowiązania, o które się ubiega wraz z odsetkami w termiach określonych w umowie. Innymi słowy zdolność kredytowa pozwala stwierdzić, czy są realne szanse, abyśmy spłacili zaciągniętą pożyczkę w terminie.

Co jest istotne dla pożyczkodawcy?

Nasza zdolność kredytowa to zaraz po wstępnej weryfikacji tożsamości pierwsza rzecz, którą sprawdzi pożyczkodawca po otrzymaniu naszego wniosku. Analiza naszej zdolności kredytowej to jeden z warunków otrzymania pożyczki ratalnej, w takiej wysokości, o jaką aplikowaliśmy. Aby nie spotkać się z rozczarowaniem, należy wcześniej wstępnie oszacować swoją zdolność kredytową, która podpowie nam, czy stać nas na pożyczkę, o jaką się staramy. Co wpływa na zdolność kredytową?

  • Wysokość dochodu – tutaj najważniejsze jest, aby był on stały i regularny;
  • Opłaty stałe – koszty, które musimy pokryć co miesiąc, czyli czynsz, opłaty za media, rachunki;
  • Koszty utrzymania – zaokrąglone kwoty, które wydajemy na zakupy spożywcze;
  • Zobowiązania finansowe – inne pożyczki, kredyty, karty kredytowe;
  • Inne – sumy, które wydajemy na przyjemności, takie jak wyjścia do restauracji, kina, spotkania z przyjaciółmi.

Obliczanie zdolności kredytowej

Jeśli chcemy dowiedzieć się, na jaką pożyczkę nas stać, a więc jaka jest nasza zdolność kredytowa, musimy oszacować wolną kwotę, jaką co miesiąc dysponujemy. By dokonać analizy miesięcznych wydatków, potrzebujemy kartki papieru lub najprostszego arkusza kalkulacyjnego. Zaczynamy od stworzenia dwóch kolumn – jedną zatytułujmy „przychody”, a drugą „obciążenia”. W pierwszej kolumnie wpisujemy wszelkie nasze wpływy na konto. W drugiej umieszczamy kwoty, które przeznaczamy na wcześniej wspomniane wydatki, takie jak opłaty związane z mieszkaniem, koszty utrzymania, inne pożyczki ratalne. Po uzupełnieniu tabeli rzetelnymi informacjami, obliczamy różnicę. W jej wyniku otrzymamy kwotę, której część możemy przeznaczyć na regulowanie rat planowanej pożyczki. Pamiętajmy jednak, by nigdy nie brać pod uwagę całej sumy otrzymanych w wyniku wolnych środków, gdyż nierzadko zdarzają nam się niespodziewane, nadprogramowe wydatki. Jeśli postąpimy inaczej, możemy mieć problem z uregulowaniem należności, a konsekwencje niespłaconych pożyczek są poważne.