Pożyczka na świadczenia rodzinne i socjalne

Nie możesz dostać kredytu, bo nie posiadasz stałego źródła dochodu? Skorzystaj z oferty firm pozabankowych. Te przyznają gotówkę w oparciu o świadczenia rodzinne i socjalne, a nawet alimenty. Dochody z tych zapomóg poświadczają, że nie pozostawisz długu na barkach instytucji.

Pożyczka online na świadczenia rodzinne – co do nich należy?

Niejeden z nas znalazł się kiedyś w trudnej sytuacji finansowej. Nie zawsze w takim momencie możemy liczyć na pożyczkę prywatną czy najtańszy kredyt gotówkowy. Bywa, że rodzina nie ma z czego pożyczyć, a bank wymaga wskazania stałego źródła dochodu, z którego będziemy spłacać zobowiązanie. Inaczej sytuacja wygląda w firmach pozabankowych. Te bardzo chętnie wspomagają finansowo swoich klientów, żądając przy tym dopełnienia jedynie minimum formalności. Dodatkowo jako źródło dochodu uznają wszelkie świadczenia rodzinne, np. +500. Jest ono pewnym rodzajem dochodu, dlatego firmy pozabankowe nie mają problemu z udzieleniem pożyczki tym osobom, które je otrzymują. Do świadczeń rodzinnych zalicza się także:

  • zasiłek,
  • dodatki do zasiłku,
  • świadczenia opiekuńcze lub rodzicielskie,
  • zasiłek dla opiekuna.

Świadczenia socjalne – jak ich otrzymanie wpływa na przyznanie pożyczki?

Często zdarza się tak, że mimo posiadania stałego dochodu nie jesteśmy w stanie uregulować bieżących zobowiązań. Osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej mogą liczyć na świadczenie socjalne. Składają się na nie wszelkie środki, które pracodawca gromadzi na specjalnym koncie bankowym, w celu wykorzystania ich jako wsparcie dla potrzebujących pracowników. Świadczenie socjalnie przyznawane jest bez względu na formę zatrudnia. Mogą je otrzymać nawet stażyści. Podstawą podjęcia przez pracodawcę decyzji o przyznaniu zapomogi jest indywidualna analiza sytuacji danego pracownika, tuż po złożeniu przez niego wniosku o wypłatę dodatkowej gotówki.

Świadczenie socjalne jest wystarczającym dochodem, który poświadczy naszą rzetelność w momencie ubiegania się o pożyczkę. Firmy pozabankowe rzadko wymagają wskazania konkretnego źródła otrzymywania pieniędzy. Wystarczy im dołączenie do wniosku oświadczenia, które wskaże na posiadanie jakiegokolwiek źródła finansowania, pozwalającego na spłatę zaciągniętej pożyczki. Dzięki temu z ofert instytucji pozabankowych korzysta coraz więcej ludzi.

Czy mogę zaciągnąć zobowiązanie na alimenty?

Osoby, których jedynym źródłem finansowania są alimenty, nie mają możliwości otrzymania kredytu gotówkowego. Instytucje bankowe nie traktują alimentów jako dochodów, ponieważ z założenia mają one służyć dziecku i pokrywać jego wszelkie potrzeby. Nie powinny więc być przeznaczone na spłatę zobowiązania.

Pożyczka od banku może zostać przyznana, jeśli pożyczkobiorca prócz alimentów posiada także stały dochód. Może on pochodzić z umowy o pracę lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W takim przypadku alimenty stanowią w umowie dodatkowe źródło pieniędzy. Instytucje z sektora pozabankowego zupełnie inaczej podchodzą do kwestii udzielania pożyczek bez zaświadczeń osobom otrzymującym alimenty. Pozwalają one zaciągnąć zobowiązanie na te źródło dochodu, samodzielnie oceniając ryzyko finansowe związane z ich decyzją.

Jak zachować płynność finansową przy małym źródle gotówki i zobowiązaniu?

Nawet jeśli nasze zarobki z umowy o pracę są niewielkie lub utrzymujemy się z zapomóg, a przy tym mamy pożyczkę, nie jesteśmy skazani na spiralę zadłużenia. Zachowanie płynności finansowej przy małym źródle gotówki i jednoczesnym zobowiązaniu, wymaga dokonania precyzyjnej analizy domowego budżetu. Pozwoli ona ustalić, ile miesięcznie możemy przeznaczyć na raty pożyczki, życie czy przyjemności.

Jeśli mimo tego wystąpią problemy w spłacie pożyczki bądź chwilówki powinniśmy pamiętać, że nie warto uciekać od powstałej sytuacji. Należy niezwłocznie skontaktować się z pożyczkodawcą w celu wspólnego ustalenia rozwiązania. Prawdopodobnie pożyczkodawca zgodzi się na rozłożenie zobowiązania na mniejsze raty niż te, które spłacaliśmy dotychczas. Istnieje również szansa na refinansowanie długu. Pamiętajmy, że pożyczka ma nam pomóc, a nie wprowadzić w naszą historię kredytową chaos.