Jak zrobić rozdzielność majątkową w trakcie małżeństwa?

Rozdzielność majątkowa to podział majątku między małżonkami. Może  nastąpić zarówno przed ślubem, jak i po zawarciu związku małżeńskiego. Jak zrobić rozdzielność majątkową? Wystarczy udać się do notariusza, który sporządzi intercyzę. Naszym obowiązkiem będzie ją podpisać. Co daje nam rozdzielność majątkowa?

Co to jest rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa to możliwość podziału wspólnego majątku małżeństwa. Aby majątek został podzielony, należy podpisać intercyzę (akt notarialny) w obecności notariusza. Podpisany dokument dokładnie określa, co należy do kogo w wyniku podziału. Zawartość konta bankowego małżonków także zostaje podzielona. W wyniku tego procesu osoba wnioskująca pożyczkę na raty  czy kredyt bankowy może mieć utrudnione działanie. Jej dochód może być niewystarczający, aby otrzymać pożyczkę.

Wyróżnia się dwa rodzaje rozdzielności majątkowej:

 • rozdzielność majątkowa umowna – w tym przypadku akt notarialny zostaje podpisany przez obie strony dobrowolnie;
 • rozdzielność majątkowa przymusowa – występuje wtedy, gdy jedna ze stron nie wyraża zgody na podpisanie aktu notarialnego.

Przymusowy podział majątku może nastąpić z powodu:

 • alkoholizmu występującego u jednej ze stron;
 • zaniedbania codziennych obowiązków;
 • występowania u małżonka różnego rodzaju nałogów;
 • braku pomocy w powiększeniu majątku wspólnego;

Rozdzielność majątkowa w trakcie małżeństwa – przebieg

Jeśli obie strony małżeństwa są zgodne co do podziału majątku, powinny udać się do notariusza. Ważne, aby przed taką wizytą przygotowały one niezbędne do zawarcia rozdzielności majątkowej dokumenty. Należą do nich:

 • akt zawarcia małżeństwa;
 • potwierdzenie pełnej zdolności do czynności prawnych obu stron;
 • zgodność obu stron do zawarcia rozdzielności majątkowej.

Gdy tylko notariusz zapozna się z naszymi dokumentami i przygotuje intercyzę, należy ją podpisać. Pamiętajmy, że wspólny majątek możemy podzielić między siebie a małżonka również przed zawarciem związku małżeńskiego. Procedura rozdziału majątku wygląda podobnie do tej, która ma miejsce po ślubie.

Rozdzielność majątkowa po ślubie – co może być jej powodem?

Małżonkowie po ślubie mają prawo do podziału swojego majątku. Co może być powodem rozdzielności majątkowej po ślubie?

 • zaniedbanie obowiązków przez jedną ze stron intercyzy;
 • wyjazd małżonka za granicę i brak znaku życia z jego strony;
 • inwestycja małżonka w ryzykowny interes, który może wiązać się z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej;
 • zatrzymanie całego majątku przez małżonka;
 • wnioskowanie przez małżonka o pożyczkę przy jednoczesnym posiadaniu zadłużenia.

Ile kosztuje rozdzielność majątkowa?

Koszt intercyzy zależny jest od tego, czy na rozdzielność majątkową decydujemy się przed czy po ślubie. Ile kosztuje rozdzielność majątkowa przed ślubem? Jest ona tańsza. Jej koszt zależy od ogólnej wartości majątku. Zwykle notariuszowi płaci się 400 zł. Nie należy zapominać o obowiązkowym podatku VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Koszt rozdzielności majątkowej po ślubie określa się na podstawie łącznej wartości majątku, którego dotyczy intercyza. Jeśli nasz majątek nie przekracza łącznie 3 tys. zł, taksa stanowiąca maksymalną kwotę wynagrodzenia notariusza, wyniesie nas ok. 100 zł. Im większa wartość dzielonego majątku, tym taksa będzie wyższa. Do opłat należy doliczyć także podatek.

Wniosek o rozdzielność majątkową – jak napisać i co powinien zawierać?

Nie zawsze obie strony związku zgadzają się na zawarcie rozdzielności majątkowej. Jeśli nie mamy zgody małżonka ma podział majątku, notariusz nie będzie w stanie nam pomóc. Sprawą będzie musiał zająć się sąd. Naszym zadaniem będzie samodzielne napisanie wniosku o rozdzielność majątkową i dostarczenie go do odpowiedniego wydziału.

Wniosek o rozdzielność majątkową powinien zawierać:

 • nazwę sądu, do którego kierujemy wniosek;
 • dane powoda;
 • dane pozwanego;
 • żądanie dotyczące ustanowienia rozdzielności majątku;
 • uzasadnienie żądania;
 • załączniki;
 • podpis.

Jakie są skutki rozdzielności majątkowej?

Podjęcie decyzji o podziale majątku niesie za sobą pewne konsekwencje. Wnioskując o wysoki kredyt bankowy możemy spotkać się z odrzuceniem wniosku. Wszystko przez to, że nasz dochód może być niewystarczający, aby uzyskać tak dużą pożyczkę.

Warto jednak wziąć pod uwagę pozytywny aspekt rozdzielności majątkowej. Jeśli nasz małżonek wpadł w spiralę zadłużenia, podział majątku zagwarantuje, że nasza zdolność kredytowa pozostanie nienaruszona.