Upadłość konsumencka – warunki, przebieg, konsekwencje

Utrzymanie finansowej równowagi podczas zaciągania zobowiązań nie należy do najłatwiejszych zadań. Chociaż pożyczanie nie jest niczym trudnym, to proces regulowania długu niejednego z nas przerasta. Istnieją przypadki, kiedy w skutek sytuacji losowych stajemy się niewypłacalni, a nasza sytuacja ekonomiczna nie należy do pozytywnych. Rozwiązaniem może być ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Pojęcie upadłości konsumenckiej

Przy braniu pożyczek ratalnych lub innych finansowych zobowiązań czasami się zapominamy. Nie zdajemy sobie sprawy, że nawet najmniejszy dług może zmienić się w duży kłopot. Wtedy zaczynają się schody i zostajemy uwikłani w finansową pułapkę. Gdy nie widzimy już dla siebie ratunku, możemy zastanowić się nad ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Pamiętajmy jednak, że taki krok powinien być ostatecznością.
Czym dokładnie jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Jest to możliwość umorzenia długów, które nie powstały z winy osoby, która je posiada. Niezawiniona niewypłacalność jest tutaj najważniejszym punktem, ponieważ jeśli chcemy ogłosić bankructwo, to naszym obowiązkiem będzie wykazanie przed sądem, że finansowe kłopoty nie wynikają z naszej nierzetelności lub nieuczciwości. Ustawa dotycząca ogłoszenia upadłości została wprowadzona do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego w marcu 2009 roku, a jej nowelizacja nastąpiła pod koniec 2014 roku. Zmiany miały na celu liberalizację przepisów.
Przed zmianami w ustawie, upadłość konsumencką mogły ogłosić tylko te osoby, które było stać, aby zapłacić od kilku do kilkunastu tysięcy złotych za postępowanie sądowe oraz za honorarium syndyka. Obecnie nie musimy martwić się o koszty związane z procesem, gdyż jedyna opłata, jaką należy uiścić to 30zł – reszta pokrywana jest przez państwo, które upomni się o zwrot sumy do Skarbu Państwa po ustabilizowaniu naszej finansowej sytuacji.

Składanie wniosku i przebieg procesu

Przy składaniu wniosku najbardziej istotnym elementem jest dokładne opisanie swojego położenia. Ważne jest, aby w rzetelny i zrozumiały sposób opisać, dlaczego zostaliśmy uwikłani w spiralę zadłużenia, z której nie potrafimy się uwolnić. Sąd przychyli się do wniosku, jeśli udowodnimy, że sytuacja ta nie była efektem naszego zaniedbania i nie mieliśmy wpływu na jej rozwój. Do akceptowanych powodów należą np. utrata zdrowia, wypadek, strata pracy. We wniosku powinny się także znaleźć wszystkie informacje na temat naszych wierzytelności – należy przedstawić, komu i ile jesteśmy dłużni.
Trudno określić, jak szybko zostanie przeanalizowany wniosek – wiele zależy od liczby wierzycieli, z którymi był związany dany dłużnik. Złożeniu dokumentów w sądzie powinny towarzyszyć negocjacje z wierzycielami. Będą one zapewne czasochłonne i trudne, ale jest to obowiązkowy element przy ogłaszaniu upadłości konsumenckiej. Proces sądowy może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy i jest to sprawa bardzo indywidualna, gdyż składa się na nią wiele czynników.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Konsekwencje niespłaconych pożyczek są poważne, ale te po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej będą dużo poważniejsze. Powinniśmy być świadomi, że sprawa nie zakończy się na złożeniu wniosku. Jeżeli nasze podanie będzie pozytywnie rozpatrzone, zajęty a następnie zlicytowany zostanie nasz majątek. Pamiętajmy, że pod młotek pójdzie nie tylko własność dłużnika, ale również jego współmałżonka, a więc sytuacja drastycznie odbije się na finansowej płynności całej rodziny.
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej bardzo wpłynie na zdolność kredytową i z pewnością utrudni budowanie naszego wizerunku jako godnego zaufania pożyczkobiorcy. Chociaż upadłość możemy ogłosić raz na dziesięć lat, to nie zapominajmy, że ślad w dokumentach pozostanie na zawsze. Kolejnym pożyczkodawcom na pewno trudniej będzie uznać nas za wiarygodnych.