Czym różni się wypowiedzenie umowy pożyczki od odstąpienia i aneksu?

Zanim podpiszecie umowę, poznajcie prawa, jakie wam przysługują. Dzięki wiedzy na temat różnic między aneksem do umowy pożyczki, a wypowiedzeniem i odstąpieniem od umowy, będziecie wiedzieli np. czy musicie zgadzać się na zmianę warunków pożyczki w trakcie jej trwania.

Wypowiedzenie umowy pożyczki przez pożyczkodawcę

Wypowiedzenie umowy pożyczki może nastąpić właściwie jedynie z inicjatywy firmy pożyczkowej. Jest to główny element odróżniający wypowiedzenie od odstąpienia od umowy. Rozwiązanie dokonuje się na mocy jasno określonych przesłanek. Pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę, kiedy nie wywiązujemy się z terminowej spłaty zobowiązania.

Polskie prawo reguluje wysokość zadłużenia, które upoważnia do rozwiązania umowy. Firma pożyczkowa może zdecydować się na taki krok, jeśli zalegamy przynajmniej z dwiema pełnymi ratami. Wówczas powinniśmy spodziewać się monitu, czyli przedsądowego wezwania do zapłaty. Zostanie on wysłany listem poleconym na ostatni podany przez nas adres. W wezwaniu pożyczkodawca zobowiązany jest wyznaczyć termin spłaty zaległości nie krótszy niż 14 dni od momentu otrzymania pisma, pod rygorem wypowiedzenia umowy pożyczki.

Co zrobić, kiedy otrzymamy wezwanie do zapłaty?

Po doręczeniu monitu mamy 14 dni na uregulowanie naszego długu. Jeśli nie spłacimy zaległości, pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Przy braku spłaty na czas musimy liczyć się z tym, że firma zwróci się do sądu o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Konsekwencją takiego obrotu spraw będą zapewne spore odsetki karne. Terminowe regulowanie zobowiązań jest niezwykle istotne. Dług prędzej, czy później i tak będziemy musieli zwrócić, a nie stosując się do zapisów umowy, tylko narażamy się na dodatkowe koszty.

Aneks do umowy pożyczki – czy można zmieniać warunki umowy w jej trakcie?

Zbliża się dzień wpłaty kolejnej transzy pożyczki, a w budżecie brakuje środków? Warto skontaktować się z pożyczkodawcą i zorientować, czy istnieje szansa na przedłużenie terminu oddania raty. Większość firm pozabankowych przewiduje takie rozwiązanie. Wówczas dochodzi do aneksowania umowy i zmiany jej warunków. Zazwyczaj wiąże się to z opłatą, ale nie większą niż karne odsetki, które trzeba zapłacić przy nieterminowym regulowaniu zadłużenia.

Z aneksem do umowy pożyczki możemy mieć do czynienia również, gdy zmianie ulegnie prawo, poniekąd wymuszając na pożyczkodawcy dostosowanie się do nowych regulacji. Instytucja pozabankowa musi powiadomić nas o zmianach w umowie. Od momentu dostarczenia informacji mamy 14 dni na rozważenie, czy zgadzamy się na nowe warunki. Składając pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia zmienionych warunków, dojdzie do rozwiązania umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Jeśli nie podejmiemy żadnych działań, po 14 dniach aneks zacznie obowiązywać.

Kiedy można odstąpić od umowy pożyczki?

Zastanawiacie się, czy można odstąpić od umowy pożyczki online, a od jej podpisania nie minęło jeszcze 14 dni? Zgodnie z polskim prawem każda umowa zawarta z pożyczkodawcą na odległość, może zostać uznana za niebyłą. Jednak decyzję o rezygnacji trzeba podjąć w trakcie dwóch tygodni od złożenia podpisu na umowie. Czasami firmy pożyczkowe dają klientom więcej czasu, ale nie mogą go skracać.

Jak odstąpić od umowy? Należy wysłać pisemne oświadczenie, w którym poinformujemy usługodawcę o chęci zrezygnowania z pożyczonych pieniędzy. Firma pożyczkowa powinna dostarczyć wzór takiego pisma wraz z umową. Nie jesteśmy jednak zobligowany do poinformowania o odstąpieniu od umowy właśnie w tej formie. Możemy sporządzić oświadczenie samodzielnie.

Po doręczeniu dokumentów do pożyczkodawcy zaczyna biec okres 30 dni – jest to czas na zwrot całości pożyczonej kwoty. Musimy również liczyć się z konieczności zapłacenia odsetek za czas, w którym pieniądze były w naszym posiadaniu. Pożyczkodawca nie ma jednak prawa pobierać za odstąpienie żadnych dodatkowych opłat.