Zawezwanie do próby ugodowej – porozumienie między pożyczkodawcą a dłużnikiem?

Nie spłaciłeś pożyczki na czas i dostałeś wezwanie do próby ugodowej? Negocjuj z wierzycielem nowe warunki spłaty zadłużenia. W wyniku rozmów masz szansę rozłożenia długu na mniejsze raty oraz anulowania odsetek. Nie czekaj na przedawnienie długu. Zawezwanie do ugody powoduje, że zostaje ono liczone od nowa.

Zawezwanie do próby ugodowej – czym jest i jakie daje korzyści?

Zawezwanie do próby ugodowej to forma postępowania sądowego, która polega na tym, że jedna strona sporu wzywa drugą do zawarcia porozumienia. Załagodzenie konfliktu tyczy się wierzyciela oraz dłużnika. Przy próbie porozumienia pod lupę brane są roszczenia finansowe dotyczące pożyczki prywatnej. Ta jest świetnym rozwiązaniem, gdy nasza zdolność kredytowa nie wygląda korzystnie i nie możemy sięgnąć po zobowiązanie od banku czy nawet skorzystać z pożyczki pozabankowej online.

W wyniku przystąpienia do próby ugodowej, tym samym zawarcia w wyniku rozmów ewentualnego porozumienia, dłużnik zobowiązany jest do spłaty należności. Dokonuje tego na podstawie ustalonych z pożyczkodawcą zasad oraz w wyznaczonym przez obie strony terminie.

Próba ugodowa to szansa na podjęcie pertraktacji, a następnie zawarcie kompromisu. Zalegający z płatnościami może zabiegać o rozłożenie zadłużenia na odpowiadające jego budżetowi raty, które będą mniejsze niż dotychczasowe. Istnieje więc szansa, że spłata zadłużenia będzie się odbywała z większą swobodą. Podczas próby negocjacji warto również podjąć rozmowę dotyczącą odsetek. Jest możliwość ich całkowitej anulacji. Jeśli więc przez długi okres unikaliśmy płatności, możemy wiele zyskać. Pieniądze za odsetki możemy przeznaczyć na regulację zadłużenia.

Co powinien zawierać wniosek o zawezwanie do próby ugodowej?

Aby próba ugodowa doszła do skutku, wniosek o wezwanie do niej powinien zostać złożony do sądu właściwego dla przeciwnika. W dokumencie powinny znaleźć się następujące informacje:

  • data i miejsce sporządzenia dokumentu;
  • pełna nazwa sądu, do którego kierowany jest wniosek;
  • dane osobowe stron sporu, czyli zarówno dłużnika, jak i wierzyciela;
  • treściwy i dokładny opis sporu;
  • wartość roszczenia sporu;
  • uzasadnienie wniosku;
  • podpis wierzyciela.

Złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej jest kosztowne. Jego cena zależy od wartości roszczenia. Jeśli nie przekracza ono 10 000 zł, za złożenie dokumentu zapłacimy jedynie 40 zł. Gdy wartość zadłużenia przekracza 10 000 zł, poniesiemy koszt 300 zł.

Postępowanie pojednawcze – jak przebiega jego proces?

Po dopełnieniu formalności potrzebnych do odbycia się spotkania, obie strony sporu meldują się przed sądem. Ten nie narzuca nikomu udziału w spotkaniu, jedynie czuwa nad jego przebiegiem i sprawdza, czy wszystkie czynności odbywają się zgodnie z zasadami współżycia społecznego oraz prawem. Szczególnie dba o to, czy ugoda zawarta w wyniku pertraktacji jest z nim zgodna.

Warto zaznaczyć, że proces postępowania pojednawczego wymaga tylko jednego posiedzenia. Jest to więc mniej kosztowna metoda dochodzenia do porozumienia w porównaniu do wytoczenia powództwa. Jednocześnie zajmuje też mniej czasu. Ugoda, która zawarta jest zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego stanowi tytuł egzekucyjny. Gdy sąd nada jej klauzulę wykonalności, wierzyciel może skierować sprawę do komornika. Ten w wyniku swoich działań może przejąć część mienia zadłużonego. Przejęte przedmioty zostaną zlicytowane, a kwota uzyskana z licytacji przeznaczona zostanie na spłatę zadłużenia.

Czy zawezwanie do próby ugodowej wpływa na przedawnienie długu?

Zawezwanie do próby ugodowej ma nieść korzyść dla obu stron sporu. Wierzyciel zyska ją wtedy, gdy dłużnik zgodzi się spłacić zobowiązanie na nowych zasadach. Pożyczkodawca odzyska wtedy pieniądze. Nawet jeśli do spotkania, a tym samym próby pojednania nie dojdzie ze względu na nieobecność winnego, wzywający może czuć się wygrany. Wszystko za sprawą przedawnienia długu, na które być może liczył pożyczkobiorca. Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego kredyty i pożyczki przedawniają się po upływie 10 lat. Wystarczy, aby sąd orzekł, że doszło do próby porozumienia się, a przedawnienie zobowiązania liczone będzie od nowa.

Pożyczkobiorca godząc się na nawiązanie porozumienia zyskuje szansę spłacenia zaległości na korzystniejszych dla niego zasadach. W ten sposób nie będzie zbyt mocno obciążał domowego budżetu. Rozwiązanie te niesie korzyść szczególnie wtedy, gdy dług piętrzył się latami i finalnie jest bardzo duży. Warto skorzystać z możliwości rozłożenia go na mniejsze raty i zapanować nad finansowymi możliwościami. Jeśli zrezygnujemy z szansy, jaką daje nam wierzyciel, będziemy musieli żyć z finansowymi problemami. Należy pamiętać, że konsekwencje niespłaconych pożyczek mogą być poważne.