Jak zbudować pozytywny scoring BIK?

W przeciwieństwie do różnego rodzaju instytucji finansowych, które oferują pożyczki ratalne oraz tzw. chwilówki, banki mają ustawowy obowiązek sprawdzenia naszej oceny punktowej w Biurze Informacji Kredytowej. Firmy pozabankowe rzadziej odwołują się do rejestru BIK, często jednak korzystają z alternatywnych baz danych, w których również figurują informacje o pożyczkobiorcach. Warto zatem wiedzieć, jak można poprawić swój scoring, a także co czeka potencjalnego klienta w sytuacji, kiedy jego ocena zdolności kredytowej jest zbyt niska.

Co to jest scoring BIK?

Ocena punktowa (z ang. scoring) służy przede wszystkim bankom oraz innym instytucjom finansowym do oceny wiarygodności pożyczkobiorcy. Im ocena ta jest wyższa, tym większa jest też szansa, że klient otrzyma pożyczkę lub kredyt. Warto wiedzieć, że w bazie BIK znajdują się wszystkie osoby, które kiedykolwiek zaciągnęły zobowiązanie finansowe wobec banku i/lub przedsiębiorstwa korzystającego z owego rejestru.

Niski scoring BIK może skutecznie utrudnić, a nawet uniemożliwić uzyskanie pożyczki. W przypadku, w którym dana osoba zostanie wpisana do rejestru dłużników, otrzymanie pieniędzy okaże się jeszcze trudniejsze.

Jak obliczana jest ocena punktowa?

Scoring BIK potencjalnego pożyczkobiorcy wyliczany jest za pomocą specjalnej, matematycznej formuły, opracowywanej w oparciu o szereg zmiennych. Na jej podstawie klient otrzymuje indywidualną ocenę, która pomaga ustalić, czy jest on wiarygodny dla danego banku lub innej instytucji finansowej.

Najprościej rzecz ujmując, osoba starająca się o pożyczkę zostanie porównana do innych klientów, którzy wcześniej otrzymali kredyt i znajdują się już w rejestrze BIK. Ostateczna ocena zdolności kredytowej będzie również zależeć od tzw. charakterystyki pożyczkobiorcy i stopnia podobieństwa owej charakterystyki do profili osób, które spłacają swoje należności w terminie.

Wspomniana ocena punktowa jest bezpośrednio związana z tzw. systemem gwiazdek – im pożyczkobiorca ma więcej punktów, tym więcej otrzyma gwiazdek, które wizualnie przedstawiają jego zdolność kredytową. Zależności między punktacją, a liczbą gwiazdek przedstawiają się następująco:

 • Od 192 do 279 punktów – 1 gwiazdka
 • Od 280 do 367 punktów – 2 gwiazdki
 • Od 368 do 455 punktów – 3 gwiazdki
 • Od 456 do 543 punktów – 4 gwiazdki
 • Od 544 do 631 punktów – 5 gwiazdek

W jaki sposób poprawić scoring?

Niski scoring BIK nie musi być od razu powodem do obaw, jest bowiem kilka prostych sposobów na jego poprawienie.

 1. Spłacaj pożyczki w terminie

  O ile terminowe spłacanie należności jest najważniejszym czynnikiem, który pozytywnie wpływa na indywidualną ocenę punktową, o tyle warto wiedzieć, że przekroczenie terminu spłaty o kilka dni (maksymalnie do 30) nie wpłynie negatywnie na scoring BIK.

 2. Nie składaj wielu wniosków kredytowych w tym samym czasie

  Jeżeli sytuacja życiowa tego nie wymaga, nie warto wnioskować o kilka pożyczek naraz. Takie postępowanie również jest odnotowywane w rejestrze BIK – im więcej zostanie złożonych zapytań o kredyt lub pożyczkę, tym mniejsza będzie ostateczna ocena punktowa pożyczkobiorcy.

 3. Po spłaceniu zobowiązania, wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych

  W ten sposób, potencjalny pożyczkobiorca będzie dużo bardziej wiarygodny dla danej instytucji finansowej, niż osoba, która zaciąga zobowiązanie po raz pierwszy. Jeżeli jednak opóźnienie w spłacie pożyczki może wynieść więcej niż 30 dni, warto zdecydować się na cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 4. Nie przekraczaj limitu karty kredytowej

  Pomocne może się również okazać zmniejszenie limitu na karcie. Należy także pamiętać, że w przypadku, w którym nie jest wykorzystywany okres bezodsetkowy, nie powinno się podejmować pieniędzy z bankomatu za pomocą karty kredytowej.

Pożyczka sposobem na poprawę scoringu

Ciekawym sposobem na uzyskanie wiarygodności kredytowej jest również zaciągnięcie pierwszej pożyczki. W ten sposób, jeżeli oczywiście należność zostanie spłacona w terminie, znajdziemy się w rejestrze BIK z pozytywną oceną punktową.

Jest to o tyle ważne, że brak danych pożyczkobiorcy w bazie może mu skutecznie uniemożliwić zaciągnięcie kredytu lub pożyczki. Bank musi mieć bowiem możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy historii kredytowej.

Scoring BIK a pożyczka pozabankowa

Osoby z niskim scoringiem, które z różnych powodów nie są w stanie poprawić swojej oceny punktowej, mogą się wciąż ubiegać o różnego rodzaju pożyczki online. Jak już zostało powiedziane, niektóre instytucje pozabankowe w ogóle nie biorą pod uwagę rejestru BIK. Mogą one natomiast sprawdzać inne bazy (takie, jak np. KRD czy ERIF), jednak nie przykładają do nich tak dużej wagi jak banki.

Większość firm oferujących pożyczki sprawdza przede wszystkim kryterium dochodowe. Zaświadczenie o stałym źródle zarobku najczęściej wystarcza do tego, żeby dana instytucja finansowa zdecydowała się na udzielenie zobowiązania finansowego oraz ewentualne odroczenie spłaty.