Ile może zająć komornik?

Zajęcie komornicze to konsekwencja nieregulowania na czas różnego rodzaju płatności. Warto wiedzieć, ile może zająć komornik z emerytury czy pensji. Kwota wolna od potrąceń w 2019 roku wynosi 1633 zł netto w przypadku umowy o pracę. A ile możemy stracić emerytury lub renty?Sprawdź, ile może zabrać komornik w różnych sytuacjach i czego nie może robić, próbując odzyskać pieniądze wierzyciela.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2019. Ile pensji może zająć komornik?

W 2019 roku po raz kolejny wzrosła w Polsce płaca minimalna. Jest to obecnie 2250 zł (1633 zł netto). Ile z tej pensji może zająć komornik? Kwota wolna od zajęcia komorniczego odpowiada stawce minimalnego wynagrodzenia, czyli właśnie 2250 zł brutto. Jeśli nasze wynagrodzenie wynosi tyle lub mniej, komornik musi pozostawić jego całość na naszym koncie. W przypadku wynagrodzenia wyższego niż minimalne, komornik musi stosować się do górnego limitu zajęcia. Wynosi ono:

 • 60 proc. w przypadku długów alimentacyjnych (wobec dłużników alimentacyjnych stosuje się bardziej surowe zasady);
 • 50 proc. w przypadku innych zadłużeń.

Wysokość kwoty wolnej od zajęcia zależy od formy zatrudnienia oraz pensji minimalnej. W przypadku osób pracujących na pełny etat w ramach umowy o pracę, kwota wolna od zajęcia egzekucyjnego obejmuje aż 50 proc. pensji. Komornik może więc zająć, analogicznie jak powyżej:

 • 60 proc. wynagrodzenia, jeśli długi są wynikiem niepłacenia alimentów;
 • 50 proc. pensji, jeśli długi są wynikiem niepłacenia innych zobowiązań.

W związku z tym na koncie dłużnika komornik musi pozostawić:

 • 40 proc. minimalnego wynagrodzenia dla dłużników alimentacyjnych;
 • 100 proc. minimalnego wynagrodzenia dla pozostałych dłużników.

Jeśli etat jest niepełny, wysokość kwoty zajętej przez egzekutora będzie proporcjonalnie niższa. W najgorszej sytuacji są osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych. W ich przypadku komornik może przejąć aż 100 proc. wynagrodzenia. Poniżej znajdują się kwoty wolne od zajęcia dla poszczególnych niepełnych wymiarów pracy:

 • dla ¾ etatu – kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi 1224,75 zł;
 • dla ½ etatu – kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi 816,50 zł;
 • dla ¼ etatu – kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi 408,25 zł.

Warto dodać, że istnieje możliwość złożenia wniosku do komornika o zmniejszenie kwoty zajęcia. Wnioski rozpatrywane są jednak indywidualnie, dlatego nie możemy z góry zakładać, że komornik pozostawi nam wypłatę na rachunku. Jeśli nasze wynagrodzenie służy także naszym bliskim, warto zdecydować się na rozdzielność majątkową. W ten sposób nasza rodzina nie zostanie obciążona naszymi długami.

Ile może zabrać komornik z emerytury?

Dawniej komornik mógł przejąć połowę jej wartości. Od 1 marca 2019 roku obowiązują jednak inne przepisy, które mówią, że egzekutor w przypadku renty czy emerytury musi pozostawić na koncie dłużnika równowartość 75 proc. najniższej emerytury w danym roku. Może zająć zatem jedynie nadwyżkę nad tę kwotę. Kwota minimalnej emerytury w 2019 roku wynosi 1100 zł. Sprawdźmy, ile wynosi 75 proc. tej kwoty, aby dowiedzieć się, ile pieniędzy musi pozostawić komornik dłużnikowi otrzymującemu najniższą emeryturę:

 • 825,00 zł w przypadku emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
 • lub 618,75 zł w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w trakcie postępowania w sprawie potrąceń ze świadczeń emerytalnych, zawsze sprawdza rodzaj egzekwowanej należności. I to właśnie ZUS określa, ile procent emerytury maksymalnie może być oddane komornikowi. Górna granica zajęcia komorniczego w przypadku emerytury wynosi więc:

 • 60 proc. w przypadku długów alimentacyjnych;
 • 50 proc. w przypadku długów związanych z pobytem w domu pomocy społecznej czy zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
 • 25 proc. w przypadku pozostałych egzekucji.

Pamiętajmy, że częściowemu zajęciu komorniczemu podlega także zasiłek macierzyński, chorobowy czy pogrzebowy. We wszystkich tych przypadkach egzekutor może przejąć od 20 do 60 proc. świadczenia. Co istotne, zajęty przez komornika może być również zwrot z podatku PIT oraz jego nadpłaty.

Czego nie może zabrać komornik?

Jeśli wobec nas toczy się postępowanie komornicze, dobrze jest wiedzieć, czego nie może zabrać komornik. Są to:

 • świadczenia integracyjne;
 • świadczenie wychowawcze;
 • zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny;
 • świadczenia alimentacyjne;
 • świadczenia rodzinne;
 • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów;
 • dodatki rodzinne,pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych;
 • zasiłki dla opiekunów;
 • świadczenia z pomocy społecznej;
 • jednorazowe świadczenia.

Ponadto komornik musi pamiętać o górnych limitach zajęć:

 • w przypadku emerytury jest to 75 proc. wartości świadczenia;
 • w przypadku pieniędzy znajdujących się na rachunku bankowych dłużnika jest to 75 proc. minimalnego wynagrodzenia;
 • w przypadku wynagrodzenia pochodzącego z umowy o pracę jest to wartość równa minimalnemu wynagrodzeniu, czyli na rok 2019 jest to 1663 zł netto.

Jak sprawdzić zajęcie komornicze?

Aby się dowiedzieć, czy ktoś złożył wniosek o egzekucję naszych długów, warto sprawdzić naszą historię kredytową w rejestrach dłużników. Zarówno z bazy BIK, jak i KRD, będziemy mogli pobrać specjalny raport, z którego dowiemy się, czy mamy zadłużenie i ile ono wynosi.

Rejestry dłużników przybliżą nam także informacje dotyczące tego, kim są nasi wierzyciele. Dzięki temu łatwiej będzie nam się z nimi skontaktować i uzyskać dane komornika czy windykatora prowadzącego naszą sprawę.

W związku z tym, że komornik ma obowiązek poinformować nas o prowadzonej egzekucji, możemy też poczekać na oficjalne pismo. Warto jednak zainteresować się zadłużeniem znacznie wcześniej. Jeśli komornik zajął nam konto, nadal możemy odzyskać do niego prawo. Wystarczy, że spłacimy zaległości wobec wierzycieli. Może być to jednak trudne szczególnie, gdy nie zadbaliśmy o stworzenie poduszki finansowej.

Pamiętajmy, że mając dług na koncie, nadal możemy ubiegać się o pożyczkę na raty przez internet. Musimy jednak pamiętać, że pożyczkodawcy oceniają ryzyko kredytowe w związku z udzieleniem klientowi dodatkowych pieniędzy. Nie każdy może więc liczyć na zastrzyk gotówki z komornikiem.

Ile może zająć komornik – podsumowanie

Jeśli nie masz czasu na czytanie całej treści, nie szkodzi. Przygotowaliśmy krótkie podsumowanie najważniejszych informacji:

 • Komornik może przejść aż 60 proc. wynagrodzenia pochodzącego z umowy o pracę, jeśli dłużnik nie płaci alimentów.
 • Komornik może zabrać 50 proc. wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę wtedy, gdy długi pochodzą z innego tytułu.
 • Egzekutor musi pozostawić na koncie dłużnika zatrudnionego w ramach umowy o pracę 1633 zł, jeśli jego długi nie są długami alimentacyjnymi.
 • Egzekutor musi pozostawić do dyspozycji dłużnika pracującego na pełny etat 650 zł, jeśli długi dotyczą niepłaconych alimentów.
 • Komornik może zabrać z najniższej emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 825,00 zł.
 • Może zabrać także 618,75 zł w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.