Kredyt z poręczycielem – kiedy potrzebny jest żyrant?

Kredyt z poręczycielem to doskonałe rozwiązanie dla osób posiadających niską zdolność kredytową. Takie zabezpieczenie spłaty zobowiązania pozwala wierzycielowi w łatwy sposób dochodzić ewentualnych roszczeń należności. Kto zatem może zostać żyrantem i co najważniejsze, w jakich przypadkach gwarant jest niezbędny?

Czym jest poręczenie kredytu?

Posiadanie niskiej zdolności kredytowej to najczęstszy powód odrzucenia wniosku o kredyt. Nawet z tak trudnej sytuacji, jest jednak dobre wyjście. W takim wypadku najlepszym rozwiązaniem jest wzięcie zobowiązania z poręczycielem.

Osoba, która staje się żyrantem, bierze na siebie dużą odpowiedzialność. Zobowiązana jest do spłaty zobowiązania w sytuacji, gdy nie wywiąże się z tego pożyczkobiorca. Poręczenie zatem pozwala wierzycielowi w łatwy sposób dochodzić swoich należności, w przypadku nieterminowej spłaty przez klienta.

Kto może zostać żyrantem?

Poręczycielem, inaczej żyrantem lub gwarantem może zostać każda osoba, która ukończyła 18 lat i ma odpowiednią zdolność kredytową. Dodatkowo musi uzyskiwać stałe miesięczne dochody. Co warte podkreślenia, poręczycielem mogą zostać również osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, wykonujące wolne zawody, ale i również (do określonego wieku) emeryci bądź renciści. Naturalnie osoba, która poręcza pożyczkę, musi mieć również pozytywną historię kredytową oraz nie posiadać żadnych zadłużeń czy też zajęć komorniczych.

Co ciekawe, mimo że żyrantem może zostać każda osoba spełniająca powyższe wymagania, to najczęściej pożyczkobiorcy wybierają osoby bliskie bądź spokrewnione.

Prawa i obowiązki poręczyciela

Naturalnie poręczyciel ma określone prawa i obowiązki. Do jego najważniejszych zadań należy spłata zobowiązania w przypadku, gdy nie zrobi tego pożyczkobiorca. Omawiając prawa żyranta, możemy natomiast wyróżnić:

  • prawo wglądu do aktualnej spłaty zadłużenia,
  • możliwość zażądania od kredytodawcy informacji na temat stanu spłaty kredytu.

Co warte podkreślenia, instytucja finansowa ma obowiązek natychmiast powiadomić gwaranta o ewentualnych opóźnieniach w spłacie poręczonego przez niego zobowiązania.

Czy żyrant może wziąć kredyt?

Na początku warto wspomnieć, że nie istnieją żadne przeciwwskazania do tego, by gwarant nie mógł wziąć zobowiązania. Należy jednak liczyć się z tym, że osoba poręczająca kredyt ma znacznie niższą zdolność kredytową. Dzieje się tak, ponieważ instytucja finansowa nie ma pewności, czy gwarant nie będzie musiał spłacać w przyszłości żyrowanego zobowiązania.

W zdecydowanej większości banki, przy wyliczeniu zdolności kredytowej żyranta, uwzględniają również procentową część wysokości raty poręczonego kredytu jako stałe miesięczne zobowiązanie gwaranta. Tym samym zmniejsza się jego zdolność kredytowa, co jednak nie przekreśla szansy na otrzymanie przez niego zobowiązania.

Czy żyrant może się wycofać?

Wycofanie się z poręczania kredytu po podpisaniu umowy z instytucją finansową to trudne zadanie. Dlatego tak ważne jest, aby przed wyrażeniem zgody dokładnie zapoznać się z prawami i obowiązkami poręczyciela, jak również przeanalizować wady i zalety takiego rozwiązania.

Co ciekawe, może zaistnieć sytuacja, w której bank zdecyduje się zwolnić żyranta z jego obowiązków. Kredytobiorca terminowo spłacający zobowiązanie ma możliwość przedstawienia innej formy zabezpieczenia długu. Jeśli bank wyrazi na to zgodę, z żyranta spada odpowiedzialność ewentualnego uiszczenia należności.

Należy pamiętać, że nieterminowa spłata zobowiązania przez kredytobiorcę, wyklucza możliwość wycofania żyranta z jego obowiązków.

Poręczenie kredytu hipotecznego

Jedną z najpopularniejszych form zabezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego jest poręczenie. Żyrantem, tak jak w przypadku pozostałych zobowiązań, może zostać każda osoba spełniająca określone wymagania. Co warte podkreślenia, bank nie przyjmie deklaracji żyranta, jeśli nie będzie on posiadał określonych  dochodów i majątku, co przy wysokości kredytu hipotecznego jest jedną z najważniejszych kwestii.

Co ciekawe, część instytucji finansowych proponuje, aby potencjalny gwarant przystąpił do kredytu hipotecznego w formie współkredytobiorcy. Nie oznacza to jednak, że poręczyciel musi być właścicielem nabywanej nieruchomości.

Szybka pożyczka bez poręczyciela – czy to możliwe?

Dla osoby posiadającej problemy finansowe, znalezienie poręczyciela wydaje się najlepszym sposobem na otrzymanie zobowiązania. Należy jednak pamiętać, że takie rozwiązanie, mimo licznych zalet ma również swoje wady.

Doskonałą alternatywą poręczonego kredytu w banku jest pożyczka ratalna przez internet. To dobre rozwiązanie przede wszystkim dla osób, które cenią sobie szybkość – pożyczkę online otrzymamy już w 15 minut oraz minimum formalności. Ponadto zdecydowana większość firm pożyczkowych nie wymaga od potencjalnego klienta posiadania poręczyciela. Dzięki temu zobowiązanie można otrzymać bez dodatkowych zabezpieczeń.