Jak napisać wniosek o umorzenie odsetek?

Wniosek o umorzenie odsetek to dokument, który powinniśmy złożyć na ręce naszego wierzyciela w momencie, gdy nie radzimy sobie ze spłatą odsetek za powstały po naszej stronie dług. Pamiętajmy, aby pismo o umorzenie długu napisać własnoręcznie. Indywidualne przedstawienie problemu oraz argumentów będzie lepiej odebrane. Nie zapominajmy o zawarciu w podaniu o umorzenie długu najważniejszych informacji, takich jak np.: dane wierzyciela, zapewnienie o terminowej spłacie kolejnych rat czy załącznikach potwierdzających naszą prośbę.

Pismo o umorzenie odsetek – kiedy powinnyśmy je napisać?

Ubiegając się o pożyczkę na raty lub kredyt bankowy ponosimy różne koszty w związku z przyznaniem nam dodatkowej gotówki. Jednym z nich są odsetki, czyli zapłata za udzielenie nam pieniężnego zobowiązania (odsetki kapitałowe). Odsetki mogą zostać nam naliczone także wtedy, gdy będziemy zalegać z płatnością (odsetki karne).

Odsetki ustawowe za opóźnienie w spłacie wynoszą 7 proc. w skali roku. Istnieje szansa, że dłużnik poradzi sobie z ich spłatą. Jeśli jednak odsetki dotyczą kilku dużych rat pożyczki, możemy mieć problem z ich uregulowaniem. W takiej sytuacji możemy sporządzić pismo o umorzenie odsetek zaadresowane do naszego wierzyciela. Musimy mieć jednak na uwadze, że pożyczkodawca nie ma obowiązku pozytywnego rozpatrzenia naszego pisma o umorzenie długu. Decyzja zależy od jego dobrej woli.

Jak napisać wniosek o umorzenie długu?

Wniosek o umorzenie odsetek powinien zawierać kilka podstawowych elementów. Należą do nich:

  • dane klienta- dłużnika;
  • dane prywatnego wierzyciela, firmy pożyczkowej lub banku;
  • określenie stosunku prawnego, z którego wynika dług i jego odsetki – np. umowa pożyczki na 6 tys. zł na 6 miesięcy;
  • dokładną sumę długu oraz wynikających z niego odsetek karnych;
  • umotywowanie wniosku o umorzenie odsetek – może to być trudna sytuacja materialna, utrata pracy lub niezdolność do pracy;
  • zapewnienie o terminowej spłacie pozostałych rat lub zaproszenie do negocjacji warunków spłaty – pokazuje to dobrą wolę i chęć współpracy dłużnika;
  • załączniki – wszystkie dokumenty, które potwierdzą umotywowanie wniosku,
    prośbę o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Choć istnieją w internecie wzory pisma o umorzenie długu, warto sporządzić taki dokument samodzielnie. Spersonalizowanie wniosku w oparciu o istotne argumenty zawsze jest lepsze niż skorzystanie z gotowca.

Podanie o umorzenie odsetek nie poskutkowało – co robić?

Składając wniosek o umorzenie odsetek musimy być świadomi tego, że wierzyciel nie zawsze anuluje nam dług. Nie ma takiego obowiązku, nawet jeśli nasza zdolność kredytowa jest bardzo niska. W takiej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak skorzystać z pomocy bliskich i samodzielnie uzbierać potrzebną do spłaty długu kwotę. Możemy skorzystać także z pożyczki prywatnej, która zostanie nam przyznana na naszych zasadach. Warto jednak pamiętać, że kolejna pożyczka w przypadku negatywnej historii kredytowejmoże doprowadzić do powstania spirali zadłużenia.

Osoby, które złożyły do wierzyciela pismo o umorzenie długu powiększonego w wyniku wysokich odsetek, mogą zgłosić się do rzecznika finansowego. Ten przeanalizuje dokładnie naszą sprawę i podpowie, czy mamy szansę na ponowne rozpatrzenie podania o umorzenie odsetek.