Co to jest restrukturyzacja kredytu?

Zastanawiasz się co to jest restrukturyzacja kredytu? To możliwość zmiany warunków umowy kredytowej. Aby dokonać restrukturyzacji zadłużenia należy skontaktować się z kredytodawcą i wybrać jedną z możliwości, jakie nam daje. Możemy np. wydłużyć okres kredytowania lub zmniejszyć wysokość rat kredytu. Wniosek o restrukturyzację kredytu możemy stworzyć samodzielnie lub skorzystać z gotowego wzoru.

Restrukturyzacja kredytu – co to jest?

Restrukturyzacja kredytu to możliwość zmiany jego warunków zawartych wcześniej na piśmie. Restrukturyzacja może dotyczyć także pożyczki na raty przez internet. Z restrukturyzacji zadłużenia korzystamy w przypadku powstania na naszym koncie długu lub wtedy, gdy chcemy wcześniej spłacić pożyczkę.

Wady i zalety restrukturyzacji kredytu

Jak każde rozwiązanie, restrukturyzacja kredytu niesie za sobą zarówno zalety, jak i wady. Zaletą jest to, że zmieniamy zasady kredytowania pod nasze finansowe możliwości. Co więcej, wydłużając np. okres kredytowania zyskujemy czas na spłatę zadłużenia.

Wadą takiego rozwiązania jest jednak to, że nie każdy kredytodawca daje taką możliwość i nie każdy rozpatrzy nasz wniosek pozytywnie. Restrukturyzacja kredytu wiąże się także z dodatkowymi opłatami wynikającymi z nowej formy kredytowania, o jaką wnioskujemy.

Wniosek o restrukturyzację kredytu – jak napisać?

Zmiany w zawartą z kredytodawcą umowę możemy wnieść wyłącznie pisemnie. W tym celu powinniśmy napisać wniosek o restrukturyzację kredytu i skierować go do naszego wierzyciela. Wniosek taki możemy napisać samodzielnie. Powinien on zawierać naszą prośbę oraz opis obecnej sytuacji finansowej, czyli np. informację o tym, że straciliśmy pracę. Jest to bardzo ważne, ponieważ informujemy kredytodawcę np. o tym, że nie będziemy w stanie płacić rat w dotychczasowej wysokości 1 000 zł, a o wiele mniej.

Pamiętajmy, że wniosek o restrukturyzację kredytu możemy wnieść także wtedy, gdy nasza zdolność kredytowa się poprawiła. Oznacza to, że jeśli np. dostaliśmy awans, tym samym otrzymujemy większą pensję, możemy wnioskować o przedterminową spłatę pożyczki lub częściową spłatę zadłużenia.

Co zawiera wzór pisma o restrukturyzację kredytu?

Wzór pisma o restrukturyzację kredytu znajdziemy także online. Nie musimy więc tworzyć jego treści samodzielnie. Warto jednak wiedzieć, z jakich elementów powinien składać się wzór wniosku o restrukturyzację. W dokumencie powinny znaleźć się:

  • dane wierzyciela;
  • dane dłużnika;
  • dane sprawy, której dotyczy pismo;
  • dokładnie przedstawiony problem wraz z propozycją jego rozwiązania;
  • propozycję nowego okresu kredytowania czy wysokości rat pożyczki (jeśli ubiegamy się o zmianę warunków w wyniku kroczenia ku spirali zadłużenia;
  • opis obecnej sytuacji materialnej, na podstawie której bank rozpatrzy nasz wniosek;
  • potwierdzenie otrzymywania stałego dochodu, który jest kluczowy w momencie ubiegania się o kredyt czy pożyczkę (choć istnieją także pożyczki bez dochodu);
  • potwierdzenie braku pracy (świadectwo pracy) lub utraty zdolności do pracy (zwolnienie lekarskie, wypis ze szpitala, zwolnienie lekarskie);
  • podpis.

Wakacje kredytowe jako forma restrukturyzacji kredytu

Jedną z form restrukturyzacji kredytu są wakacje kredytowe. To możliwość zawieszenia spłaty kredytu na kilka miesięcy. Możemy zdecydować się na opcję, w której okres kredytowania automatycznie się wydłuży, a raty kredytu zostaną takie same. Możemy też po wakacjach kredytowych zapłacić wyższe raty za czas urlopu w spłacie, a kredytu pozbyć się w terminie ustalonym wcześniej z kredytodawcą na umowie.

O wakacje kredytowe wnioskujemy u naszego kredytodawcy. To, czy da nam możliwość zawieszenia spłaty kredytu zależy od oceny naszej zdolności kredytowej.

Refinansowanie i konsolidacja kredytów

Zmianą w umowie kredytowej może dotyczyć także refinansowania kredytu. Jest to możliwość wzięcia nowego kredytu u pożyczkodawcy współpracującym z obecnym po to, aby móc spłacić obecne zadłużenie. Nowy kredyt zostanie nam udzielony na nowych warunkach, które będą korzystniejsze. Kredytodawca musi jednak ocenić ryzyko kredytowe związane z przyznaniem nam nowego zobowiązania pieniężnego.

Istnieje także możliwość skonsolidowania kredytów, czyli połączenia kilku mniejszych w jeden. Jego warunki także będą dopasowane do naszych obecnych możliwości finansowych.

Restrukturyzacja zadłużenia a BIK – czy  negatywnie wpływa na scoring?

Decydując się na restrukturyzację zadłużenia warto wiedzieć, czy ma ono jakikolwiek wpływ na BIK. Otóż restrukturyzacja kredytu nie wpływa negatywnie na naszą historię kredytową w bazie Biura Informacji Kredytowej. Odnotowana zostanie tylko zmiana warunków umowy jako fakt, że w porę zapanowaliśmy nad pogarszającą się sytuacją finansową.

Pamiętajmy, że zmiana warunków umowy daje nam szansę na uniknięcie spirali zadłużenia, czyli sytuacji, w której nieustannie sięgamy po kolejne pożyczki, aby spłacić te poprzednie.

Restrukturyzacja kredytu hipotecznego a okres kredytowania

Podstawowym warunkiem, który musi spełnić kredytobiorca ubiegający się o restrukturyzację kredytu hipotecznego jest brak zaległości w spłacie rat kredytu. Jeśli warunek ten zostaje spełniony, należy złożyć u swojego kredytodawcy wniosek. Można wnioskować np. o wydłużenie okresu kredytowania czy zmniejszenie rat kredytu.

Ważne jest to, aby swoją prośbę zawrzeć na piśmie i być świadomym swojej aktualnej sytuacji finansowej, aby ją dokładnie przedstawić w dokumencie. Kredytodawca przeanalizuje nasz wniosek i podejmie właściwą decyzję.

Restrukturyzacja pożyczki – czy jest możliwa?

Nie tylko biorąc kredyt mamy szansę na zmianę warunków zawartych w umowie pożyczki. Rynek pozabankowy oferujący różne rodzaje pożyczek także daje szansę na dopasowanie ich do naszych aktualnych możliwości finansowych. Oznacza to, że sięgając np. po szybką pożyczkę pozabankową stanowiącą alternatywę dla prywatnej również mamy szansę na zmniejszenie wysokości płaconych rat.

Aby wprowadzić zmiany do obowiązującej umowy należy skontaktować się z naszym pożyczkodawcą i przedstawić mu naszą próbę. Możemy to zrobić wysyłając do niego aneks zawierający propozycję zmian. Musimy być tego świadomi, że pożyczkodawca może się na nie zgodzić lub je odrzucić.