RRSO – kryterium wyboru pożyczki

Czym jest RRSO?

Jednym z najważniejszych wskaźników pomocnych w ocenie czy dana pożyczka jest udzielana na korzystnych dla nas warunkach jest RRSO. Zgodnie z przepisami o kredycie konsumenckim informacja o RRSO(rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania) jest obowiązkowa dla niemal każdego kredytu, czy pożyczki niezależnie od tego, czy udzielona jest przez bank, SKOK-i czy firmy pożyczkowe pozabankowe.

Według definicji wskaźnik ten informuje o całkowitym koszcie związanym z kredytem bądź pożyczką, które ponosi klient. RRSO wyrażana jest jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu, która liczona jest w stosunku rocznym.

Tak więc wskaźnik RRSO pozwala nam na przejrzyste i proste porównanie różnych ofert kredytowych i pożyczkowych. RRSO uwzględnia wszystkie koszty związane z pożyczką, takie jak oprocentowanie, prowizję, koszty obsługi domowej, ubezpieczenie, opłaty za rozpatrzenie wniosku oraz prowizje za udzielenie kredytu lub pożyczki. RRSO określa jak duży udział w kosztach pożyczki stanowią dodatkowe koszty – im większa jest różnica między RRSO a oprocentowaniem nominalnym,  tym wyższe są owe koszty dodatkowe.

Pierwszy krok – porównanie.

Należy mieć na uwadze, iż RRSO nie jest jedynym wskaźnikiem wyznaczającym koszt pożyczki. Niemniej jednak gwarantuje on proste i szybkie kryterium wyboru ofert z najkorzystniejszym kosztem całkowitym. Dla większej pewności powinniśmy dokładnie sprawdzić wybrane oferty, korzystając ze stron internetowych pożyczkodawców. Znajdziemy na nich przejrzyste suwaki z wyszczególnioną dokładną specyfikacją kosztową dla różnych opcji pożyczki. Oprócz RRSO pamiętajmy, aby sprawdzić ile zapłacimy ostatecznie za pożyczone pieniądze. Warto sprawdzić również jakie koszty czekają nas w sytuacji gdy mamy problem w spłacie zadłużenia i nie spłacimy pożyczki na czas.

Poświęcając kilka minut na sprawdzenie oferty możemy mieć pewność, że wybraliśmy najkorzystniejsze rozwiązanie.