Umowa pożyczki – co warto wiedzieć?

Zanim zdecydujemy się na podpisanie umowy o pożyczkę, najpierw warto zapoznać się z jej elementami i poznać ich charakterystykę. W naszym artykule w dokładny sposób omówiliśmy wszystkie najważniejsze zapisy takiego dokumentu i wskazaliśmy, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę. Zachęcamy do lektury!

Umowa pożyczki – jaki to dokument?

Większości konsumentów, którzy potrzebują szybkiego zastrzyku gotówki w postaci pożyczki krótkoterminowej czy ratalnej, wydaje się, że umowa o pożyczkę jest niezrozumiała i zawiera wiele kruczków prawnych. Okazuje się, że jest zupełnie inaczej, ponieważ to dość prosty dokument, w którym są zawarte konkretne informacje dotyczące zaciągniętego zobowiązania finansowego.

Z pewnością warto również zapoznać się z definicją umowy pożyczki, która jest zawarta w art. 720§1 Kodeksu cywilnego. W ten sposób łatwiej będzie zrozumieć, z czym wiąże się ten dokument.

§ 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

§ 2. Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

Najważniejsze elementy umowy o pożyczkę

Zanim zdecydujemy się na konkretną ofertę pożyczkową i podpiszemy umowę z pożyczkodawcą, najpierw powinniśmy dowiedzieć się, na jakie kwestie trzeba zwrócić szczególną uwagę w tym dokumencie. Poniżej wymieniliśmy wszystkie najważniejsze elementy umowy o pożyczkę, natomiast w kolejnych akapitach w dokładny sposób je omówiliśmy.

  • strony i przedmiot umowy pożyczki,
  • koszty zobowiązania i czas trwania umowy o pożyczkę,
  • konsekwencje związane z nieterminową spłatą pożyczki,
  • wypowiedzenie umowy pożyczkowej.

Strony i przedmiot umowy pożyczki

Na początku każdej umowy o pożyczkę znajdują się treści dotyczące podmiotów, które ją zawierają, czyli pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy. W takim dokumencie powinny zawierać się dane osoby starającej się o pożyczkę oraz informacje o firmie pożyczkowej tj. nazwa, adres oraz numery NIP, KRS i REGON.

Trzeba wiedzieć, że przedmiotem umowy o pożyczkę zawsze będą koszty zaciągniętego zobowiązania finansowego, które zostały wcześniej ustalone przez pożyczkodawcę. To jeden z najważniejszych zapisów w tym dokumencie, na który należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ może się okazać, że przez pomyłkę firma pożyczkowa zawyżyła koszt pożyczki. Warto o tym pamiętać!

Koszty zobowiązania i czas trwania umowy o pożyczkę

W każdej umowie pożyczkowej powinny zawierać się informacje dotyczące całkowitych kosztów zobowiązania, które każda firma pożyczkowa wylicza przede wszystkim na podstawie kwoty i okresu spłaty pożyczki. Oprócz tego pożyczkodawca powinien w dokumencie wyszczególnić następujące opłaty:

  • opłata weryfikacyjna, przygotowawcza i operacyjna,
  • prowizja za udzielenie pożyczki,
  • odsetki,
  • ewentualne ubezpieczenie zobowiązania finansowego.

Całkowite koszty zobowiązania finansowego, to nic innego jak Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli tzw. RRSO. Ten zapis umowy o pożyczkę warto przeanalizować nawet kilka razy, aby upewnić się, czy wysokość współczynnika jest właściwa.

Kolejnym ważnym zapisem jest czas trwania umowy o pożyczkę pozabankową. Każdy pożyczkobiorca powinien zdawać sobie sprawę z tego, że ważność takiego dokumentu kończy się wraz z ostatnim dniem spłaty zobowiązania finansowego.

Konsekwencje związane z nieterminową spłatą pożyczki

Każdy pożyczkobiorca podczas analizowania treści zawartych w umowie o pożyczkę, powinien zwrócić uwagę na informacje dotyczące konsekwencji związanych z nieterminową spłatą zobowiązania finansowego. W przypadku, gdy nie uregulujemy zaciągniętej pożyczki, firma pożyczkowa zwykle zobowiązuje nas do zapłaty odsetek karnych czy opłacenia kosztów związanych z wezwaniami do zapłaty, procesu windykacyjnego czy sprawy sądowej.

Wypowiedzenie umowy pożyczki

Do najważniejszych elementów umowy o pożyczkę należy również zapis o odstąpieniu od takiego dokumentu. Warto wiedzieć, w jakich sytuacjach firma pożyczkowa może rozwiązać z nami umowę oraz, na jakie ewentualne konsekwencje należy się przygotować.

Odstąpić od umowy pożyczki może również pożyczkobiorca, dlatego wszelkie informacje w tej kwestii muszą zostać zapisane w dokumencie. W przypadku, gdy nie zostaną uwzględnione przez firmę pożyczkową, wtedy umowa powinna zostać unieważniona.

Jeśli będziemy chcieli dowiedzieć się więcej na temat elementów umowy pożyczki, wystarczy znaleźć w interencie wzór takiego dokumentu i dokładnie go przeanalizować. Warto wiedzieć, że na wielu stronach internetowych znajdują się też jego szczegółowe omówienia, które z pewnością rozwieją wszelkie wątpliwości.