Ubezpieczenie pożyczki i kredytu. Jak to działa?

Zaciągając pożyczkę na wyższą kwotę możemy pomyśleć o wykupieniu ubezpieczenia długu. Polisa ubezpieczeniowa może pokryć część rat w razie wypadku bądź nieoczekiwanej utraty pracy. Kiedy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe i czy można z niego zrezygnować? Jaki może mieć zakres?

W jaki sposób można ubezpieczyć pożyczkę lub kredyt?

Zaciągnięcie pożyczki ratalnej bez zaświadczeń lub kredytu jest dzisiaj bardzo proste. Wystarczy posiadać odpowiednią zdolność kredytową, aby móc otrzymać dodatkowe środki na nasze cele. Jedną z usług podczas zaciągnięcia takiego zobowiązania jest ubezpieczenie pożyczki. Przy pożyczce na niską kwotę ubezpieczenie może się wydawać przesadą. Jednak zobowiązanie w wysokości kilku-kilkudziesięciu tysięcy złotych warto zabezpieczyć polisą.

Ubezpieczenie pożyczki lub kredytu może występować w różnych formach, np:

 • ubezpieczenie na wypadek śmierci,
 • ubezpieczenie od utraty pracy,
 • ubezpieczenie od niezdolności do pracy,
 • ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Jak wykupić ubezpieczenie pożyczki lub kredytu? Z reguły taką możliwość proponują konsultanci w czasie podpisywania umowy. Pamiętajmy, że stracić pracę lub dobre zdrowie możemy z dnia na dzień, a trudno jest spłacać pożyczkę bez dochodu. Natomiast Towarzystwo Ubezpieczeniowe może nam pomóc w spłacie nawet do 6 rat. Przezorność w tym przypadku może nas uchronić przed trafieniem do bazy dłużników, takiej jak Erif BIG.

Ile kosztuje ubezpieczenie kredytu lub pożyczki?

Ubezpieczenie kredytu lub pożyczki to połączenie dwóch usług finansowych. W związku z tym oznacza ono podniesienie kosztu raty, a także w konsekwencji całości zobowiązania. Jednocześnie jest dobrym rozwiązaniem dla zobowiązań, które spłacamy w dłuższym okresie, np. przez 12 lub 24 miesiące.

Koszt ubezpieczenia jest ustalany indywidualnie i zależy od wielu czynników, m.in. od:

 • zdolności kredytowej pożyczkobiorcy,
 • wieku pożyczkobiorcy,
 • stanu zdrowia pożyczkobiorcy,
 • okresu obowiązywania ubezpieczenia.

Znaczenie ma również sposób rozliczenia. Klienci banków mogą wybrać czy chcą zapłacić za ubezpieczenie w rozliczeniu rocznym, półrocznym lub kwartalnym. Składka będzie najniższa przy rozliczeniu rocznym.

Koszt ubezpieczenia kredytu lub pożyczki zależy również od pakietu ubezpieczeniowego. Nie zawsze warto decydować się na najtańsze, standardowe ubezpieczenie. Pamiętajmy, że ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie tylko w sytuacjach objętych Ogólnymi Warunkami Umowy.

Ubezpieczenie pożyczki lub kredytu – czy jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie kredytu i pożyczki jest obowiązkowe tylko w określonych przypadkach. Tak jest np. w przypadku kredytu hipotecznego, który zaciągamy na okres nawet do 30 lat. Wykupienie ubezpieczenia pożyczki czy kredytu gotówkowego w większości przypadków nie jest obowiązkowe, ale zwiększa poczucie bezpieczeństwa klienta. Polisa stanowi rodzaj zabezpieczenia spłaty kredytu w razie nagłego wypadku. Z tego powodu warto rozważyć wykupienie polisy, nawet jeśli oznacza to wzrost kosztów kredytu.

Warto jednak zastanowić się nad zakresem ochrony – czy ubezpieczenie np. od utraty pracy faktycznie będzie przydatne? Wszystkie informacje przeczytamy w OWU. Ubezpieczenie to jest z reguły najdroższe, ubezpieczenie nie obejmuje sytuacji gdy sami zrezygnowaliśmy z pracy lub umowa nie została przedłużona. Jednocześnie w nagłej sytuacji ubezpieczyciel zobowiązuje się nawet do spłaty 6 rat zaciągniętego zobowiązania.

Ubezpieczenie pożyczki – wady i zalety

Jak każdy instrument finansowy – ubezpieczenie pożyczki posiada zarówno wady, jak i zalety. Do wad ubezpieczenia kredytu należą:

 • zwiększone ogólne koszty kredytu,
 • wyłączenie TU z odpowiedzialności w niektórych przypadkach.

Mimo to, ubezpieczenie kredytu lub pożyczki posiada szereg istotnych zalet:

 • Ogólne koszty pożyczki lub kredytu zmniejszą się dzięki dodatkowemu zabezpieczeniu,
 • Ubezpieczyciel spłaci zobowiązanie w razie trudności finansowych,
 • Towarzystwo Ubezpieczeniowe spłaci nawet do 6 rat zobowiązania,
 • Ubezpieczenie wpływa na zmniejszenie stresu w związku np. z utratą pracy bądź wypadku pożyczkobiorcy.

Wybierając firmę pożyczkową warto pamiętać o sprawdzeniu możliwości ubezpieczenia zobowiązania. Spłacając raty pożyczki powinniśmy zawsze pamiętać, że mogą przydarzyć się nam różne sytuacje losowe. Dodatkowe zabezpieczenie spłaty jest więc odpowiedzialnym rozwiązaniem.

Rezygnacja z ubezpieczenia pożyczki lub kredytu – czy jest możliwa?

Czy ubezpieczenie kredytu jest konieczne? O to powinniśmy zapytać w czasie podpisywania umowy kredytu. Dlaczego? Teoretycznie każdy konsument ma prawo do zrezygnowania z ubezpieczenia kredytu. Możemy to zrobić w każdym momencie spłaty kredytu, kiedy uznamy, że nie daje nam ono korzyści lub gdy stwierdzimy, że nie jest ono potrzebne. Jak napisać wniosek o odstąpienie od umowy ubezpieczenia kredytu? Wniosek powinien zawierać:

 • dane kredytobiorcy,
 • dane wierzyciela,
 • wszystkie informacje na temat zobowiązania, którego dotyczy umowa,
 • numer polisy,
 • informacja o rezygnacji z wybranego ubezpieczenia,
 • data sporządzenia dokumentu,
 • podpis kredytobiorcy.

Jednocześnie należy pamiętać, że rezygnacja z ubezpieczenia oznacza dla konsumenta poniesienie dodatkowych opłat Kwota pozostałego ubezpieczenia zostanie rozdzielona pomiędzy pozostałe raty pożyczki. W ten sposób zapłacimy za kredyt więcej, nie posiadając jednak zabezpieczenia. Wszystkie informacje na temat warunków odstąpienia od polisy ubezpieczeniowej możemy przeczytać w umowie pożyczki. Warto do niej zajrzeć przed przekazaniem dokumentów kredytodawcy.