Upoważnienie do konta daje możliwość do zarządzania rachunkiem osobie trzeciej.

Upoważnienie do konta bankowego – jakie daje przywileje?

Upoważnienie do konta bankowego pozwala osobom trzecim wykonywać czynności w imieniu upoważniającego. Należą do nich np.: wykonywanie przelewów czy pełna dyspozycja gotówką znajdującą się na rachunku. Przywileje zależą od rodzaju przypisanego osobie pełnomocnictwa.


Firmy pożyczkowe nie wymagają zabezpieczeń.

Zabezpieczenie spłaty długu – jakie wybrać?

Zabezpieczenie pożyczki to ochrona finansów pochodzących od wierzyciela. Jednym z zabezpieczeń jest ubezpieczenie pożyczki. Czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe?


Niektóre instytucje umożliwiają rozłożenie długu na raty.

Jak napisać prośbę o rozłożenie długu na raty?

Jeśli wpadliśmy w kłopoty finansowe, warto wiedzieć, jak napisać wniosek o rozłożenie długu na raty. Jeśli dokładnie przedstawimy swoją prośbę, pożyczkodawca może nam pomóc w spłacie zadłużenia zmieniając warunki jego spłaty. Czy możemy skierować podanie o rozłożenie długu na raty do naszego windykatora?


Restrukturyzacja umożliwia wprowadzenie zmian w spłacie kredytu.

Co to jest restrukturyzacja kredytu?

Co to jest restrukturyzacja kredytu? To możliwość wprowadzenia zmian w umowie kredytowej. Aby to zrobić, należy złożyć u naszego kredytodawcy odpowiedni wniosek. Możemy go stworzyć samodzielnie lub skorzystać z gotowego wzoru.


Podatek PCC płaci się między innymi podczas kupna samochodu.

Kto płaci PCC?

Podatek PCC to podatek od czynności cywilnoprawnych. Kto płaci PCC – kupujący czy sprzedający? Obowiązek zapłaty podatku ciąży na osobie, która kupuje np. pojazd czy otrzymuje pożyczkę. Osoby te muszą złożyć w urzędzie skarbowym deklarację podatkową.


Czym się różni zadatek od zaliczki?

Czym się różni zadatek od zaliczki?

Zadatek i zaliczka to formy zapewnienia, że ustalone ze współpracownikiem zadanie zostanie wykonane. Czym różni się zadatek od zaliczki? Jedno jest zwracane, a drugie nie.


Wniosek o umorzenie odsetek

Jak napisać wniosek o umorzenie odsetek?

Podanie o umorzenie odsetek to dokument, który możemy złożyć pożyczkodawcy w momencie, gdy nie będziemy mogli spłacić odsetek powstałych w wyniku zadłużenia. Prośba o umorzenie długu powinna zostać napisana samodzielnie. Wierzyciel nie ma obowiązku rozpatrzenia naszej prośby.


Odnawialna linia pożyczkowa

Czym jest odnawialna linia pożyczkowa?

Odnawialna linia pożyczkowa to możliwość swobodnego sięgania po gotówkę z wyznaczonej przez pożyczkodawcę puli. Limit pożyczki będzie się odnawiał, gdy będziemy zasilać konto o wybraną wcześniej kwotę. Jakie wady na te rozwiązanie?


Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne – jak złożyć wniosek o egzekucję?

Postępowanie egzekucyjne może odbyć się wyłącznie wtedy, gdy wierzyciel uzyska klauzulę wykonalności. Komornik w ramach postępowania może przejąć od dłużnika ruchomość bądź nieruchomość. Zajęciu komorniczemu nie podlegają przedmioty służace do nauki, lekarstwa czy ubrania.


Dziedziczenie ustawowe określa pięć grup spadkobierców ustawowych

Kto dziedziczy długi po zmarłej osobie?

Spadkobierca ma możliwość zrzeczenia się spadku. Musi to jednak nastąpić jeszcze za życia testatora. W tym celu należy spisać stosowną umowę.Jakie strony reprezentuje ten dokument?